Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Петрик Н.В.
Назва: Гідрохімія транскордонної річки Західний Буг на території України
Видавництво: Альфа-ПІК
Рік:
Сторінок: С. 120-131
Тип документу: Стаття
Головний документ: Географія та туризм: науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. Вип. 44. - Київ: Альфа-ПІК, 2018
Анотація:   Мета статті полягає у дослідженні гідрографічних особливостей басейну транскордонної річки Західний Буг на території України, його гідрохімічного режиму та іонного стоку, а також можливих проявів антропогенного впливу на них. Методика. Використано методи статистичної обробки даних рядів спостережень, методику розрахунку іонного стоку. Результати. Оцінено особливості гідрохімічного режиму та іонного стоку транскордонної р. Західний Буг за головними іонами на території України. Особливо відзначено антропогенний вплив р. Полтва, в яку скидаються стічні води м. Львова, на якість води Західного Бугу. Наукова новизна. Розраховано стік хімічних речовин з водами басейну Західного Бугу з території України та Польщі в межах спільної частини басейну. Практична значимість. Наголошено на необхідності дотримання гідроекологічних умов на р. Полтва, яка привносить значну частину хімічних речовин у р. Західний Буг і впливає на якість його вод.
  
   Цель статьи заключается в исследовании гидрографических особенностей бассейна трансграничной реки Западный Буг на территории Украины, его гидрохимического режима и ионного стока, а также возможных проявлений антропогенного влияния на них. Методика. Использованы методы статистической обработки данных рядов наблюдений, ме&тодика расчета ионного стока. Результаты. Оценены особенности гидрохимического режима и ионного стока трансграничной р. Западный Буг по главным ионам на территории Украины. Особенно отмечено антропогенное влияние р. Полтва, в которую сбрасывают сточн&ые воды г. Львова, на качество воды Западного Буга. Научная новизна. Рассчитан сток химических веществ с водами бассейна Западного Буга из территории Украины и Польши в пределах общей части бассейна. Практическая значимость. Отмечено необходимость со&блюдения гидроэкологических условий на р. Полтва, которая привносит значительную часть химических веществ в р. Западный Буг и влияет на качество его вод.
  
   The purpose of the article is to study the hydrographic features of the transboundary Western& Bug River basin in Ukraine, its hydrochemical regime and ion flow, as well as possible manifestations of anthropogenic influence on them. Methods. The methods of statistical processing of data of observation series, the method of calculating the ion& flow were used. Results. The features of the hydrochemical regime and the ionic runoff of the transboundary river are estimated. Western Bug on the main ions in Ukraine. Especially noted anthropogenic influence r. Poltva, into which the wastewater o&f Lviv is dumped, on the quality of water of the Western Bug. Scientific novelty. The flow of chemicals with the waters of the Western Bug basin from the territory of Ukraine and Poland within the general part of the basin has been calculated. Practi&cal significance. Noted the need to comply with hydro-environmental conditions on the river. Poltva, which introduces a significant portion of chemicals in the river. Western Bug and affects the quality of its waters.
  
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,