Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Безродна І., Свистов В., Безродний Д.
Назва: Аналіз параметрів акустичної анізотропії піроксен-магнетитових порід Піщанської структури
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 40-45
Тип документу: Стаття
Головний документ: Київський Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, університет імені національний; відп. ред. В.А. Михайлов ; редкол.: І.М. Безродна, О.І. Меньшов, В.Г. Бахмутов [та ін.]. - Київ: Київський університет, 2020
Анотація:   Подано аналіз результатів дослідження акустичних властивостей порід Піщанської залізорудної структури. Метою роботи є встановлення особливостей розподілу акустичних властивостей та параметрів акустичної анізотропії в зразках порід керна, відібраного зі свердловини № 3 Піщанської структури для визначення природи її виникнення. Вибірка із 35 зразків з інтервалу глибин 144-273 м розділена на 3 групи порід, а саме: магнетит-піроксенові, кварц-магне- тит-піроксенові та біотит-амфіболові кристалічні сланці. Здійснено ряд петроакустичних лабораторних вимірювань на зразках порід у формі куборомбододекаедра з використанням інваріантно-поляризаційного методу. Значення виміряних фазових швидкостей "квазіпоздовжньої" та двох "квазіпоперечних" хвиль ще на етапі вимірювань показали суттєву акустичну анізотропію порід. Діапазони виміряних швидкостей зразків колекції становлять 7661 [...] 5046 м/с для поздовжніх хвиль і 4232 [...] 2648 м/с для поперечних. Різниця значень виміряних для кожної із пар граней куборомбододекаедра становить від 100 до 800 м/с для Vp та від 0 до 500 м/с - для Vs. Розраховано параметри акустичного еліпсоїда, за співвідношеннями яких здійснено поділ зразків на три основні групи за акустичною текстурою: акустично лінійна, сланцювата та ро&мбічна. Проведено аналіз коефіцієнтів анізотропії за результатами вимірювання швидкостей хвиль: поздовжньої та відносної акустичної анізотропії. Більшості зразків притаманний низький або середній рівень акустичної анізотропії (від 2 до 7 %). Виокремл&ено групу високоанізотропних порід (11-14 %), що представлені зразками біотит-амфіболових кристалосланців. За параметрами акустичного тензора більшості зразків притаманний поперечно-ізотропний тип симетрії, що властивий зразкам з інтервалів глибин 17&4-220 м та 222-232 м, меншій частині - ромбічний. Розбіжності за параметрами анізотропії зразків можна пояснити суттєвою неоднорідністю їхніх текстур, а саме: мікротріщинами, мінералами різного розміру, форми та орієнтації. Результати досліджень пока&зують, що акустичні властивості зразків відрізняються вздовж інтервалу глибин, що досліджувався. Це пов"язано з різним мінералогічним складом порід, а також свідчить про складні умови утворення порід на різних глибинах і присутність різних типів дефо&рмацій, що супроводжували формування Піщанської структури.
   The analysis of the results of acoustic properties of rocks study of Pischans"ka iron-ore structure is presented. The aim of the work is to establish the features of the distribution of acou&stic properties and parameters of acoustic anisotropy in samples of core rocks selected from the well No. 3 of the Pischans"ka structure to determine the nature of its occurrence. A sample of 35 samples from the depth range 144-273 m is divided into &3 groups of rocks, namely: magnetite-pyroxene, quartz-magnetitepyroxene and biotite-amphibole crystalline shales. Based on an invariant polarization method, a number of acoustic laboratory measurements have been carried out. The values of the measure&d phase velocities "quasi-longitudinal" and two "quasi-transverse" waves at the stage of measurements showed significant acoustic anisotropy of the rocks. The ranges of the measured speeds of the collection samples are 7661 [...] 5046 m / s for long&itudinal waves and 4232 [...] 2648 m/s for transverse ones. The difference in values measured for each of the sides of the cubic rhombic dodecahedron is from 100 to 800 m / s and from 0 to 500 m/s for Vp and Vs, respectively. The parameters of an aco&ustic ellipsoid were calculated, on the basis of which the division of samples into 3 main groups has been performed, according to the acoustic texture: acoustically linear, shale and rhombic. Separately, a group of samples with a more complex textur&e was discovered. The analysis of coefficients of anisotropy by different methods is carried out: longitudinal, transverse and relative acoustic anisotropy. Most of the samples are characterized by low or average acoustic anisotropy (from 2 to 7 %). &Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,