Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Стишов О.А., Сизонов Д.Ю.
Назва: Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 8-23
Тип документу: Стаття
Головний документ: Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
Анотація:   У статті проаналізовані інноваційні погляди на сучасну лінгвістику в системному аналізі численних праць проф. Л.І. Шевченко – відомого українського мовознавця, завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації, заступника голови Українського комітету славістів, члена двох комісій МКС – медіалінгвістичної та стилістичної, головного редактора міжнародного видання "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика". У перед’ювілейній статті зосереджено увагу на розробленні дослідницею концепції інтелектуалізації української літературної мови, інтегрованості праць ученого з європейським науковим простором, зокрема в контексті неонапрямів лінгвістики – юридичної, медійної, бізнесової, політичної та ін., аналіз яких визначає дослідницький вектор сучасного мовознавця. Автори згадують і праці учнів проф. Л.І. Шевченко, під керівництво якої захищено більше десяти кандидатських і докторських дисертацій. Особливе місце Лариса Шевченко посідає у Київській стилістичній школі, підтвердженням чого виступають численні роботи дослідниці, що якісно змінили та поглибили погляди на деякі питання теоретичної і функціональної стилістики. Це, передусім, теоретичні проблеми сучасного мовознавства та пошуки нових дослідницьких парадигм, проблеми стильової д&иференціації української літературної мови, аналіз концептів теорії інтелектуалізації мови, модерновий погляд на ідіостилістику, питання статусу національної мови у просторі сучасного соціуму, глибокий аналіз української лінгвістики в ідеях, постатях& та концепціях. Продуктивність і поліфонічність інтересів ученого, її широкий науковий кругозір, її
   енциклопедичність інтересів та знань, її прагнення бути сучасною в контексті модерних поглядів та ідей на світове мовознавство, її фундаментаторська &роль у формуванні нових дослідницьких напрямів дозволяють говорити про важливе місце проф. Л.І. Шевченко в лінгвістиці ХХІ століття.
   t. The article establishes innovative views on modern linguistics in systematic analysis of numerous works by prof. &L.I. Shevchenko – a prominent Ukrainian linguist, head of the department of stylistics and language communication, a vice-chairman of the Ukrainian committee of slavists, a member of two commissions of the International committee of slavists (media l&inguistic and stylistic), chief editor of the international edition "Actual issues of Ukrainian linguistics: theory and practice". The pre-anniversary article focuses on the scholar’s concept of intellectualization of the Ukrainian literary language,& integration of the researcher’s works with European academic discourse, particularly, in the context of innovative linguistic directions – legal linguistics, media linguistics, business linguistics, political linguistics etc., the analysis of which &is determined by exploratory vector of a modern linguist. The authors also mention the works of prof. L.I. Shevchenko’s mentees. More than 10 PhD and doctoral theses have been defended under the scholar’s supervision. Prof. L.I. Shevchenko holds a sp&ecial place at Kyiv stylistic school, which is confirmed by the researcher’s numerous works that have qualitatively changed and deepened views on some issues of theoretical and functional stylistics. These are primarily theoretical problems of modern& linguistics and the search for new research paradigms, the problems of stylistic differentiation of the Ukrainian literary language, the analysis of concepts of the theory of language intellectualization, modern view on idiostylistics, the issue of &the national language status in contemporary social space, a profound analysis of
   Ukrainian linguistics in ideas, concepts and personalities. Productivity and polyphony of the researcher’s interests, her wide scientific outlook, encyclopedic knowled&ge, desire to be modern in the context of innovative views and ideas in world linguistics, fundamental role in formation of new research directions define a significant place of prof. L.I. Shevchenko in the XXI century linguistics.
   В статье проанали&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex