Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Почаєвець О.О.
Назва: Дослідження мінімального стоку води гірських річок: ретроспектива, огляд і перспектива
Видавництво: [б. в.]
Рік:
Сторінок: С. 53-64
Тип документу: Стаття
Головний документ: Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
Анотація:   В статті розглянуті підходи до визначення поняття мінімального стоку. Проведено аналітичний огляд попередніх досліджень мінімального стоку вцілому, та гірської місцевості зокрема. Проаналізовано досвід вітчизняних та закордонних авторів щодо вибору рахункових характеристик мінімального стоку. Було розглянуті розбіжності у термінології для описання періодів мінімального стоку та основних розрахункових величин, як у вітчизняних так і закордонних вчених. Також значна увага приділена врахуванню генетичних особливостей формування мінімального стоку в теплий та холодний період року. Для просторової оцінки мінімального стоку були розглянуті карти модулів мінімального стоку, які створювались на різних етапах дослідження. Детально проаналізовано та встановленонедоліки раніше створених та нині діючих карт просторового розподілу модуля мінімального стоку води. Окремо розглянуто попередні та сучасні досілдженням мінімального стоку рівнинних та гірських річок території України. При дослідження акцентується увагана гірський річках, зокрема басейну Тиси. Оскільки, Враховуючи паводковий характер річок басейну, цей регіон досить рідко потрапляв під увагу вчених, які займались дослідженнями мінімального стоку, то лише в останні десятиріччя, враховуючи кліматичні& зміни та збільшення тривалості та інтенсивності посушливих періодів загалом, різними вченими та нашими дослідженнями були розпочаті комплексні оцінки мінімального стоку води річок басейну Тиси. Була врахована генетична однорідність межених періодів,& значна увага приділяється використанням сучасних методів оцінки просторово-часової динаміки мінімального стоку, створенню сучасних карт мінімального стоку різної забезпеченності.
  
   В статье рассмотрены подходы к определению понятия минимального сто&ка. Проведен аналитический обзор предыдущих исследований минимального стока вцелом, и горной местности в частности. Проанализирован опыт отечественных и зарубежных авторов по выбору рассчетных характеристик минимального стока. Проанализировано особен&ости использования минимальных расходов воды за 7 дней различной обеспеченности для оценки стока в летне-осенний и зимний меженные периоды.
  
   Approaches to defining the concept of minimum runoff are considered in the article. An analytical review of& previous studies of minimum runoff in the whole and mountainous terrain in particular was conducted. The experience of domestic and foreign authors on the choice of calculating characteristics of the minimum runoff is analyzed. Discrepancies in term&inology were considered to describe the periods of minimum runoff and basic calculation values, both in domestic and foreign scientists. Considerable attention is also given to the genetic features of minimum runoff formation during the warm and cold& seasons. For spatial estimation of the minimum runoff, maps of the minimum runoff modules, which were created at different stages of the study, were considered. The shortcomings of the previously created and currently operating maps of the spatial d&istribution of the minimum water runoff module are analyzed in detail. Previous and modern studies of the minimum runoff of plain and mountain rivers of the territory of Ukraine are considered separately. The study focuses on mountain rivers, in part&icular the Tisza basin. Given that the floodplain character of the rivers of the basin, this region has rarely received the attention of scientists engaged in minimal runoff studies, but in recent decades, given the climatic changes and the increase &in the duration and intensity of droughts in general, different scientists and our studies have evaluated minimum drainage water of the Tisza River basins. The genetic homogeneity of the bounded periods was taken into account; considerable attention &is paid to the use of modern methods of estimating the space-time dynamics of the minimum runoff, the creation of modern maps of the minimal runoff of different security.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex