Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Дубей Н.
Назва: Вплив геологічної неоднорідності пластів на роботу підземних газосховищ
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 65-71
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   На основі проведеного аналізу досліджень щодо створення та експлуатації підземних сховищ газу (ПСГ) в умовах неоднорідних колекторів установлена відсутність комплексної методики врахування фактора неоднорідності на стадії їхнього проектування. У результаті має місце значне завищення проектних показників проти фактичних і зниження ефективності роботи ПСГ.
   Наведено методичні розробки з урахування неоднорідності пласта на стадії проектування ПСГ, які містять конкретні пропозиції з уточнення початкових запасів і газонасиченого об"єму пласта шляхом переінтерпретації залежності приведеного пластового тиску від сумарної кількості газу в підземних газосховищах.
   Метою даної роботи є оцінка впливу геолого-промислових чинників на технологічні показники експлуатації ПСГ, створених у виснажених газових покладах, шляхом порівняльної характеристики роботи Опарського та Богородчанського ПСГ. Для досягнення поставленої мети досліджено геолого-промислові особливості Опарського та Богородчанського ПСГ; розроблено методику вивчення геологічної неоднорідності; досліджено вплив геологічних чинників на технологічні показники експлуатації ПСГ.
   Результати дослідження мають практичне значення. Використання методики вивчення характеру неоднорідності пластів-колекторів є& необхідним при проектуванні нових газосховищ і при корегуванні технологічних проектів по ПСГ, які створені в неоднорідних колекторах і перебувають в експлуатації.
   As a result of the analysis of studies in the field of the creation and operation of& underground gas storage facilities (PSG) in the conditions of heterogeneous reservoirs, the lack of a comprehensive method for incorporating the heterogeneity factor at the stage of their design is established. As a result, there is a significant ov&erestimation of project indicators comparing to actual and a decrease in the efficiency of the operation of the subsystem.
   In this article, the author presents methodological developments for the account of the heterogeneity of the reservoir at the &design stage of the UGS, which contains specific proposals for the refinement of initial stocks and gas-saturated reservoir volume by reinterpreting the dependence of reduced reservoir pressure on the total amount of gas in underground gas storage.
   &The purpose of this work is to assess the impact of geological and industrial factors on the technological performance of the PSG, created in exhausted gas deposits, by comparing the characteristics of the work of Oparsky and Bogorodchansky UGS. To a&chieve this goal, the geologicalindustrial features of the Oparsky and Bogorodchansky UGS have been investigated; the methodology for studying geological heterogeneity has been developed; the influence of geological factors on the technological param&eters of the operation of the UHF is investigated.
   The results of the study are of practical importance. The use of the methodology for studying the nature of the heterogeneity of reservoir layers is necessary in the design of new gas storage facili&ties and in the adjustment of technological projects on gas-fired power stations that are in operation and created in non-uniform collectors.
   В результате проведенного анализа исследований в области создания и эксплуатации подземных хранилищ газа (П&ХГ) в условиях неоднородных коллекторов установлено отсутствие комплексной методики учета фактора неоднородности на стадии их проектирования. В результате имеет место значительное завышение проектных показателей по сравнению с фактическими и снижение& эффективности работы ПХГ.
   Автор приводит методические разработки по учету неоднородности пласта на стадии проектирования ПХГ, которые содержат конкретные предложения по уточнению начальных запасов и газонасыщенного объема пласта путем переинтерпрет&ации зависимости приведенного пластового давления от суммарного количества газа в подземных хранилищах газа.
   Целью данной работы является оценка влияния геолого-промысловых факторов на технологические показатели эксплуатации ПХГ, созданных в истощен&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,