Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Назаревич А., Назаревич Л., Баштевич М.
Назва: Виділення малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських землетрусів з урахуванням метеотермопружних деформацій
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 21-26
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Метою статті є представлення методики дослідження і редукції метеотермопружних деформацій із деформографічних даних і результатів виділення, з її застосуванням, малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників місцевих Закарпатських землетрусів.
   Вивчення метеотемпературних впливів на дані режимних геофізичних спостережень і розробка способів урахування таких впливів є одним із важливих завдань при проведенні геодинамічного моніторингу. Особливо актуальним це є для деформографічних досліджень.
   Методика досліджень полягала у проведенні кореляційного аналізу деформографічних та метеотемпературних даних і редукції виявлених сезонних метеотермопружних деформацій із варіаційних деформографічних рядів. У результаті таких досліджень, зокрема, вивчено кореляцію між температурою повітря і деформаціями масиву порід на пункті спостережень "Мужієво" (Українське Закарпаття) і шляхом редукції виявлених сезонних метеотермопружних деформацій виділено малоамплітудну деформаційну аномалію - провісник місцевого Закарпатського землетрусу з магнітудою М=3,3 на епіцентральній відстані 31 км.
   Виділена аномалія має амплітуду (у відносних деформаціях) ~3·10-7 (у порівнянні з величиною сезонних метеотермопружних варіацій ~14·10-7) і є у 5-7 разів більшою за амплітуд&и різницевих флуктуацій (0,5-0,7·10-7) між зареєстрованими варіаціями деформацій і "стаціонарною" сезонною метеотермопружною хвилею, "провісникова" тривалість аномалії становить близько 5 місяців.
   Практична значущість роботи полягає в тому, що засто&сування розробленої методики забезпечує редукцію метеотемпературних впливів на порядок і більше і дає можливість пошуків малоамплітудних деформаційних аномалій - провісників землетрусів на фоні термопружних деформацій, що, фактично, у багато разів зб&ільшує реальну чутливість і, відповідно, зону геодинамічного та сейсмопрогностичного контролю конкретного пункту деформографічних спостережень.
   The purpose of the article is to present a methodology of studies and reduction of meteothermoelastic def&ormations from extensometers data and the results of selection with its application of small amplitude deformation anomalies - precursors of local Transcarpathian earthquakes.
   The studies of meteothermal influences on the data of geophysical observa&tions regime and the development of ways to taking into account such influences is one of the important tasks in conducting of geodynamic monitoring. This is especially relevant for extensometers studies.
   The research methodology consist of conducti&ng a correlation analysis of extensometer and meteortemperature data and reduction of selected seasonal meteothermoelastic strains from variational deformations time series. As a result of those researches, in particular, the correlation between the &temperature of air and deformations of the rocks massif at the "Muzhievo" observation point (Ukrainian Transcarpathians) was studied. The reduction of selected seasonal meteothermoelastic strains was carried out and a low amplitude deformation anomal&y - the precursor of the local Transcarpathian earthquake with a magnitude M=3.3 at an epicenter distance of 31 km is identified.
   Selected anomaly has an amplitude (in relative deformations) ~3·10-7 (in comparison with the value of the seasonal mete&othermoelastic variations ~14·10-7), it is 5-7 times greater than the amplitude of difference fluctuations (0.5·0.7·10-7) between the registered variations of deformations and the "regular" seasonal meteothermoelastic wave. The "precursor" duration o&f the anomaly is about 5 months.
   The practical significance of the work consists, in particular, in the fact that the application of the developed technique provides reduction of meteothermal influences and allows the search of low-amplitude deforma&tion anomalies - precursors of earthquakes against the background of thermoelastic deformations. This, in fact, many times increases the actual sensitivity and, respectively, the zone of geodynamic and seismoprognostic control of concrete point of ex&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex