Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Mariuts I.
Назва: Educational sphere specialists preparation on the exampleof multidimensional e ducational and enlightenment activities of Sidor Vorobkevich
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 32-38
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   The article presents the study of Sidor Vorobkevych educational activities in the multicultural environment of Austrian Bukovina. Under such conditions, study of the creativity and activity of such a multidimensional and multicultural personality as Sidor Vorobkevich is especially topical. After all, he lived and worked at such time and territory when the agreement was reached between people of different ethnic groups, different cultures, values, religion. Conducted parallel with the modern tasks of education and society development and proposed their solution on the example of S. Vorobkevich"s activities, such as modern historians consider Austrian Bukovina like a kind of prototype of the European Union. In Soviet times, his name and works were either completely ignored or interpreted pre-conceived. It was inadmissible that he had a sacerdotal rite and teaching in theological seminary and theological faculty of Chernivtsy University, what contradicts to communists ideology. His pedagogical work started in theological seminary, real school, gymnasium and dascalia (deacon school) in Chernivtsi, where he had up to 40 training hours per week. Having entered the post of teacher of music and singing of the theological seminary, S. Vorobkevich encounte&red a number of problems that required an urgent solution like absence of any teaching and methodological base – textbooks on musical literacy and solfeggio, didactic instructions for teaching singing, a collection of songs for the school repertoire.& The young teacher starts solving the situation on his own. He had to create everything in the process of work. Slowly he wrote plenty of manuals for studying music and languages (he wrote in Ukrainian, Romanian, German). His manuals were used not on&ly in Bukovina and in Ukraine, but also far beyond its borders. In the article we conduct the parallel with the image of modern teacher – tolerant, creative, developed, multidimensional person, as teacher should be.
   Підготовка фахівців освітньої сфе&ри на прикладі багатогранної просвітницької діяльності сидора воробкевича в умовах мультикультуралізму.
   Представлено дослідження педагогічної діяльності Сидора Воробкевича в мультикультурному середовищі австрійської Буковини. Акцентовано особливо ак&туальне вивчення творчості і діяльності такої багаторанної та багатокультурної особистості, як Сидор Воробкевич. Він жив і працював у той час і на Буковині, коли була досягнута домовленість між людьми різних етнічних груп, різних культур, цінностей, &релігій. Проведено паралель із сучасними завданнями освіти і розвитку суспільства та запропоновано їхнє вирішення на прикладі просвітницької діяльності С. Воробкевича, зважаючи на думку сучасних істориків, що австрійську Буковину можна вважати протот&ипом Європейського Союзу. За радянських часів твори Воробкевича були або повністю вилучені, або тлумачені неправильно, оскільки неприпустимим був його священний сан і викладання в богословській семінарії та богословському факультеті Чернівецького уні&верситету, що суперечило комуністичній ідеології. Його педагогічна діяльність розпочалася в духовній семінарії, реальній школі, гімназії та даскалії (дияконська школа) у Чернівцях, де він мав до 40 навчальних годин на тиждень. Вступивши на посаду
   вч&ителя музики і співу богословської семінарії, С. Воробкевич зіткнувся з такимии проблемами, що потребували термінового вирішення, як відсутність будь-якої навчально-методичної бази – підручників з музичної грамотності та сольфеджіо, дидактичних вказі&вок для викладання співу, колекції пісень для шкільного репертуару. Молодий вчитель почав самостійно вирішувати це питання в процесі роботи. Він написав безліч посібників для навчання музики та мов (писав українською, румунською, німецькою). Його пос&ібники використовувалися не тільки на Буковині, а й далеко за її межами. У статті ми проводимо паралель із образом сучасного вчителя – толерантної, творчої, розвиненої, багатовимірної людини, якою повинен бути педагог.


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex