Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Креницька Д., Юрченко А., Савчук О., Ліпець Н.
Назва: Зміни білкового складу тканин при розвитку експериментального ожиріння у щурів
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 21-26
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Проблема ожиріння в сучасному світі займає провідне місце поруч з іншими патологіями. Усупереч сталим уявленням про те, що причиною ожиріння є гіподинамія та надмірне надходження їжі, провідні медичні видання стверджують, що досліджувана патологія має поліморфне походження і пов"язана каскадом різних порушень в органах та їхніх системах. Останнім часом накопичився масив даних, на основі яких постулюється участь тканинно-специфічних пептидних пулів у підтриманні гомеостазу, зокрема, встановлена їхня здатність регулювати процеси проліферації, диференціювання та загибелі клітин. Охарактеризовано фракції низько-, середньо- і високомолекулярних білків гомогенатів печінки, нирок, м"язів та жирової тканини при розвитку експериментального ожиріння у щурів. Білкові фракції були розділені за допомогою електрофорезу за методом Laemmli в 10 % ПААГ з використанням додецилсульфату натрію (ДДС-Na). Розподіл між білками у контрольній групі щурів з ожирінням показав різницю в кількості фракцій. Досліджено кількісний і якісний склад білкових фракцій у гомогенатах тканин щурів. В умовах експериментального ожиріння білковий склад тканин зазнав змін, а саме, збільшувався вміст середньомолекулярної фракції (67-35 кДа) і низькомолекулярної фракції (35-10 кДа). Експерим&ентальні дані можуть свідчити про порушення білок-білкових взаємодій у цих органах і передбачити появу в кровотоці неспецифічних білків та їхніх фрагментів як результат посилення дії протеолітичних ферментів і руйнування клітин органів. Подальші досл&ідження особливостей змін білкового складу і пептидного пулу тканин щурів сприятимуть кращому розумінню біохімічних процесів за даної патології, що важливо при розробці нових підходів для діагностики та лікування ожиріння.
   Проблема ожирения в соврем&енном мире занимает ведущее место на ряду с другими патологиями. Вопреки устоявшимся представлениям о том, что причиной ожирения является гиподинамия и чрезмерное поступления пищи ведущие медицинские издания утверждают, что данная патология имеет пол&иморфное происхождение и связана каскадом различных нарушений в органах и их системах. В последнее время накопился массив данных, на основе которых постулируется участие тканеспецифических пептидных пулов в поддержании гомеостаза, в частности, обусло&вленных их способностью регулировать процессы пролиферации, дифференцировки и гибели клеток. Охарактеризованы фракции низко-, средне- и высокомолекулярных белков гомогенатов печени, почек, мышц и жировой ткани при развитии экспериментального ожирения& у крыс. Белковые фракции были разделены с помощью электрофореза по методу Laemmli в 10 % ПААГ с использованием додецилсульфата натрия. Распределение между белками в контрольной и группе крыс с ожирением показало разницу в количестве фракций. Исследо&вано количественный и качественный состав белковых фракций в гомогенатах тканей крыс. В условиях экспериментального ожирения белковый состав тканей изменяется, а именно увеличивается содержание среднемолекулярной фракции (67-35 кДа) и низкомолекулярн&ой фракции (35-10 кДа). Экспериментальные данные могут свидетельствовать о нарушении белок-белковых взаимодействий в этих органах и предусматривать появление в кровотоке неспецифических белков и их фрагментов как результат усиления действия протеоли-& тических ферментов и разрушения клеток органов. Дальнейшие исследования особенностей изменений белкового состава и пептидного пула тканей крыс будет способствовать лучшему пониманию биохимических процессов в условиях данной патологии, что важно для &разработки новых подходов диагностики и лечения ожирения.
   The problem of obesity in modern world has a leading place along with other pathologies. Contrary to the settled ideas that the reason of obesity is hypodynamia and overeating, leading medica&l editions claim that investigating pathology has polymorphic origin and are linked to the cascade of various violations in organs and their systems. Recently collected data array on the basis of which participation of tissue-specific peptide pools i&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,