Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Михайлов В.
Назва: Геологічному факультету - 75 років!
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 92-96
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Стисло викладено історію створення і розвитку геологічного факультету (навчально-наукового інституту "Інститут геології") Київського національного університету імені Тараса Шевченка, охарактеризовано розвиток геологічної школи Київського університету таїї роль у створенні вітчизняної Академії наук і Геологічної служби України. Розглянуто структуру Інституту, кадровий склад, напрями і проблеми підготовки пошукувачів вищої освіти на сучасному етапі. Показано значну роль наукової роботи в навчальному процесі, викладено напрями такої роботи. Охарактеризовано високий рівень підготовки студентів, їхні досягнення в освітянський і науковій сферах, участь у міжнародних освітянських структурах, проблеми працевлаштування. Показано, що Інститут здійснює широке міжнародне співробітництво, проводить наукові дослідження і геологорозвідувальні роботи в багатьох державах світу, а викладачі Інституту залучаються до читання лекцій в провіднихуніверситетах світу. Таким чином, Інститут є унікальною освітянсько-науковою структурою, де представлені всі навчальні спеціальності й спеціалізації освітянської геологічної галузі України, яка спроможна забезпечити високу якість і неперервність геологічної освіти, починаючі з учнів 9-10 класів (молодший спеціаліст) і закінчую&чи фахівцями найвищого ґатунку (кандидати і доктори наук).
  
   The history of the creation and development of the Geological Faculty (Educational-scientific "Institute of Geology") at the Taras Shevchenko National University of Kyiv is briefly describ&ed, the development of the geological school of the University of Kyiv and its role in the creation of the National Academy of Sciences and the Geological Service of Ukraine are described. The structure of the Institute, personnel structure, directio&ns and problems of preparation of higher education graduates at the present stage are considered. A significant role of scientific work in the educational process is shown, directions of such a work are outlined. The high level of preparation of stud&ents, their achievements in the educational and scientific spheres, participation in international educational structures, and the problems of employment are characterized. It is shown that the Institute carries out extensive international cooperatio&n, conducts research and exploration work in many countries of the world, and teaching staff of the Institute is involved in lecturing at leading universities of the world. Thus, the Institute is a unique educational and scientific structure, where a&ll educational specialties and specializations of the educational geological branch of Ukraine are presented, which is capable of ensuring the high quality and continuity of geological education starting with students of grades 9-10 (junior specialis&t) and ending with specialists of the highest level (candidates and doctors of sciences).
  
   Кратко изложена история создания и развития геологического факультета (учебно-научного института "Институт геологии") Киевского национального университета им&ени Тараса Шевченко, охарактеризовано развитие геологической школы Киевского университета и ее роль в создании отечественной Академии наук и Геологической службы Украины. Рассмотрена структура Института, кадровый состав, направления и проблемы подгот&овки соискателей высшего образования на современном этапе. Показана значительная роль научной работы в учебном процессе, изложены направления такой работы. Охарактеризован высокий уровень підготовки студентов, их достижения в образовательной и научно&й сферах, участие в международных образовательных структурах, проблемы трудоустройства. Показано, что Институт осуществляет широкое международное сотрудничество, проводит научные исследования и геологоразведочные работы во многих странах мира, а преп&одаватели Института привлекаются к чтению лекций в ведучих университетах мира. Таким образом, Институт является уникальной образовательно-научной структурой, где представлены все учебные специальности и специализации образовательной геологической отр&


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,