Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Хромець В.Л.
Назва: Парадигмальні тенденції майбутнього розвитку богословської освіти в Україні
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 32-35
Тип документу: Стаття
Головний документ: Софія
Анотація:   Богословська освіта в Україні має свої особливості, структуру та тренди на майбутнє. Зміна парадигми розвитку богословської освіти та діяльності закладів вищої духовної освіти пов"язана з трансформаціями, які відбулись у сфері законодавства щодо вищої освіти та богословської освіти зокрема. Окреслені тенденції в статті є авторським наробком отримані в ході наукових та практич- них досліджень. Новації представлені автором полягають у послідовному розкритті даних тенденцій, таких як: 1. Коли конфесійний чи світський заклад вищої освіти самостійно опираючись лише на свої ресурси розвиває богословську освіту.2. Коли конфесійні за- клади вищої освіти формують консорціум для реалізації більш масштабних проектів. 3. Коли два і більше світських заклади вищої освіти розвивають партнерські освітні програми. 4. Коли конфесійний та світський заклад вищої освіти розвивають освітні парт- нерські програми. 5. Коли конфесійний заклад вищої освіти з закордонним закладом вищої освіти розвиває партнерську програму. 6. Коли світський заклад вищої освіти розвиває з закордонним закладом вищої освіти партнерську програму.
  
   Theological education in Ukraine has its own characteristics, structure and trends for the future. The paradigm shift in the development of theolo&gical education and the activities of institutions of higher spiritual education is associated with the transformations that took place in the field of legislation on higher education and theological education in particular. The indicated tendencies &in the article are the author"s achievements in the course of scientific and practical research. Innovations presented by the author consist in the consistent disclosure of trend data, such as: 1. When a confessional or secular institution of higher &education, independently relying solely on its resources, develops a theological education. When the religious institutions of higher education form a consortium for the implementation of larger projects. 3. When two or more secular institutions of h&igher education develop partner educational programs. 4. When a confessional and secular institution of higher education develops educational partnership programs. 5. When a confessional institution of higher education with a foreign higher education& institution develops an affiliate program. 6. When a secular institution of higher education develops an affiliate program with a foreign institution of higher education.
  
   Богословское образование в Украине имеет свои особенности, структуру и трен&ды на будущее. Изменение парадигмы развития богословского образования и деятельности учреждений высшего духовного образования связана с трансформациями, которые сос- тоялись в сфере законодательства о высшем образовании и богословском образования в ч&астности. Обозначенные тенденции в статье являются авторскими наработками полученными в ходе научных и практических исследований. Новации представленые автором заключаются в последовательном раскрытии данных тенденций, таких как: 1. Когда конфессиона&льный или светское учре- ждение высшего образования самостоятельно опираясь только на свои ресурсы развивает богословское образование.2. Когда кон- фессиональные учреждения высшего образования формируют консорциум для реализации более масштабных прое&ктов. 3. Когда два и более светских учреждения высшего образования развивают партнерские образовательные программы. 4. Когда конфессиональное и светское учреждение высшего образования развивают образовательные партнерские программы. 5. Когда конфесси&ональное учре- ждение высшего образования с зарубежным учреждением высшего образования развивает партнерскую программу. 6. Когда светское учреждение высшего образования развивает с зарубежным учреждением высшего образования партнерскую программу.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Софія"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,