Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Сабадуха І.
Назва: Ідея особистості у філософії Імануїла Канта, Фрідріха Ніцше, Макса Шелера
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 31-35
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Здійснено аналіз поглядів І. Канта, Ф. Ніцше, М. Шелера на проблему особистості в контексті принципу духовної ієрархії, що дозволяє, по-перше, здійснити порівняльний аналіз їхніх поглядів, по-друге, сформулювати основні тези авторської - метафізичної - концепції особистості. Для аналізу проблеми особистості використано методологію знання К. Мангайма та ідеї П. Рікера. Сформульовано основні положення авторської - метафізичної - концепції особистості: виокремлено рівні духовного розвитку людини, сформульовано три виміри розуміння особистості. На основі принципу духовної ієрархії сфо- рмульовано авторське розуміння змісту поняття "особистість". Метафізична концепція особистості, з одного боку, від- роджує ієрархічний підхід до розуміння людини, а з іншого - формулює новий теоретичний апарат для поглибленого розу- міння людини й особистості зокрема. Запропонована концепція особистості закладає підґрунтя для переосмислення змісту навчально-виховного процесу, ставить на порядок денний дослідження механізмів удосконалення людини й суспільства.
  
   The purpose of the article is to analyze the views of I. Kant, F. Nietzsche, and M. Scheler on the problem of personality in the context of the principle of spiritual hierarchy. To do this we need to solve the &following problems: first, to make a comparative analysis of their views; and second, to formulate the main theses of the author"s metaphysical concept of personality. To analyze the problem of personality, the methodology of knowledge of K. Mannheim& and the ideas of P. Ricker have been applied. On the basis of the principle of the spiritual hierarchy, the author"s understanding of the meaning of the concept of "personality" is formulated. The metaphysical concept of personality, revives the hie&rarchical approach to the understanding of a person, on the one hand, and, formulates a new theoretical apparatus for the enhanced understanding of a person and personality in particular, on the other hand. The proposed concept of personality lays th&e foundations for rethinking the content of the educational process, places on the agenda the study of mechanisms for the perfection of man and society.
  
   Представлен анализ взглядов И. Канта, Ф. Ницше, М. Шелера на проблему личности в контексте при&нципа духовной иерархии, что по- зволяет, во-первых, осуществить сравнительный анализ их взглядов; во-вторых, сформулировать основные положения авторской - метафизической - концепции личности. Для анализа проблемы личности использована методология зн&ания К. Манхейма и идеи П. Рикера. Сформулированы основные положения авторской - метафизической - концепции личности: выделены уровни духовного развития чело- века; сформулированы три подхода к пониманию человека. На основе принципа духовной иерархии& сформулировано авторское понимание содержания понятия "личность". Метафизическая концепция личности, с одной стороны, возрождает иерархический подход к понима- нию человека, а с другой - формирует новый теоретический аппарат для углубленного осмысле&ния человека и личности. Предложенная концепция личности закладывает основу для переосмысления содержания учебно-воспитательного процесса, ак- туализирует исследование механизмов усовершенствования человека и общества.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex