Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Rubanets O.
Назва: Cognitive approach of mental reality
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 27-31
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Conceptualization of the peculiarities of interaction of social and mental representation, revealing features of mental reality, establishing the ontological status of objects of mental reality. Conceptualization of the relationship between social and mental representations is realized. The structure of the representation hierarchy was revealed, the relationship between the representation hierarchy and the mode of being the objects of mental reality was clarified, the role of mental and social representations in the formation of mental reality was revealed. The significance of mental representations in preserving the autonomy of the individual as the basis of a democratic society is revealed. For the first time, the mental reality was investigated on the basis of the interrelation of social and mental representations. A feature of the ontological status of objects of mental reality is determined. Taking into account the peculiarities of mental representation is the basis to research the relationship between social and mental representations. The study of the relationship between social and mental representations can be used in the social practices of a democratic society.
  
   Концептуалізовано особливості взаємодії соціальної та ментальної репрезе&нтації, виявлено особливості ментальної реальності, визначено онтологічний статус об"єктів ментальної реальності. Здійснено концептуалізацію взаємозв"язку соціальної та ментальної репрезентацій. Виявлено структуру ієрархії репрезентацій, з"ясовано вз&аємозв"язок ієрархії репрезентацій зі способом буття об"єктів ментальної реальності, розкрито роль ментальних і соціальних репрезентацій у формуванні ментальної реальності. Виявлено значення ментальних репрезентацій у збереженні автономності особисто&сті як основи демократичного суспільства. Уперше досліджено ментальну реальність на основі взаємозв"язку соціальної та ментальної репрезентацій. З"ясовано особливість онтологічного стату- су об"єктів ментальної реальності. Запропонований розгляд об"є&ктів ментальної реальності у вигляді ієрархії репрезентацій можна використати для подальшої розробки аналізу ментальних репрезентацій. Дослідження взаємозв"язку соціальних і ментальних репрезентацій буде корисним у соціаль- них практиках демократично&го суспільства.
  
   Концептуализированы особенности взаимодействия социальной и ментальной репрезентации, выявлены особенности ментальной реальности, установлен онтологический статус объектов ментальной реальности. Осуществлена концептуализация взаимо&с- вязи социальной и ментальной репрезентаций. Обнаружена структура иерархии репрезентаций, выяснена взаимосвязь иерархии ре- презентаций со способом бытия объектов ментальной реальности, раскрыта роль ментальных и социальных репрезентаций в формиров&ании ментальной реальности. Выявлено значение ментальных репрезентаций в сохранении автономности личности как ос новы демократического общества. Впервые исследована ментальная реальность на основе взаимосвязи социальной и ментальной репрезентаций. Вы&яснена особенность онтологического статуса объектов ментальной реальности. Предложенное рассмотрение объектов ментальной реальности в виде иерархии репрезентаций может быть использовано при дальнейшей разработке анализа ментальных репрезентаций. Иссл&едование взаимосвязи социальных и ментальных репрезентаций может быть использовано в социальных практиках демократического общества.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,