Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Приходько Ю.
Назва: Основи теорії трансформації систем
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 21-27
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Обґрунтовано теоретичні основи та методологічні засади трансформації систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Аргументовано закономірності та принципи трансформації систем, визначено зовнішні та внутрішні чинники цього процесу, розкрито їх об"єктивність і суб"єктивність; визначено та сформульовано загальний закон трансформації систем; запропоновано підхід до математичного моделювання систем на основі комплексного врахування та застосування зовнішніх і внутрішніх чинників. Уперше сформульовано загальний закон трансформації систем, який об"єктивно враховує всі наявні теорії і концепції щодо трансформації, самоорганізації та модернізації систем. Отримані результати дослідження дозволяють уже на теперішньому етапі розвитку науки створити універсальний підхід та відповідний апарат (інструментарій) для моделювання, аналізу та оцінки ступеню трансформації систем будь якого походження, визначення їхньої продуктивності, стійкості, запобігання хаосу, дисипації та відповідних коригувальних дій залежно від місії і цілей, а також дій, які при цьому відбуваються або виникають спонтанно.
  
   The purpose of the article is to justify the theoretical basis and methodological foundations of the systems" transformation in the context of the influence of ex&ternal and internal factors. The author substantiates the regularities and principles of system" transformation, determines the external and internal factors of this process, reveals their objectivity and subjectivity; the general law of transformati&on of systems is defined and formulated; An approach to mathematical modeling of systems is proposed on the basis of complex consideration and application of external and internal factors. The general law of systems transformation is definite for the& first time. The law objectively takes into account all existing theories and concepts concerning transformation, self-organization and modernization of systems. The obtained research results allow at the present stage of development of science to cr&eate a universal approach and the corresponding equipment for modeling, analysis and evaluation of the degree of transformation of systems of any origin.
  
   Обоснованы теоретические и методологические основы трансформации систем под воздействием внеш&них и внутренних фак- торов. Аргументированы закономерности и принципы трансформации систем, определены внешние и внутренние факторы этого процесса, раскрыты их объективность и субъективность; сформулирован общий закон трансформации систем; предложен& мате- матический подход к моделированию систем на основе комплексного учета влияния внешних и внутренних факторов. Впервые сфо- рмулирован общий закон трансформации систем, который объективно учитывает все существующие теории и концепции относи- тел&ьно трансформации, самоорганизации и модернизации систем. Полученные результаты исследования позволяют уже на современном этапе развития науки создать универсальный подход и соответствующий аппарат (инструментарий) для моделирования, анализа и оценки& степени трансформации систем любого про- исхождения, определения их продуктивности, устойчивости, предупреждения хаоса, дисипации и соответствующих корректирую- щих действий в зависимости от миссии и целей, действий, которые при этом осуществляются &или возникают спонтанно.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,