Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Павлова О.
Назва: Мімезис і проблема способу сигніфікації: філософсько-естетичний аспект.
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 18-21
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Сформульовано проблему в термінах семіотичного підходу та визначено специфіку способу сигніфікації мімезису. Застосовано семіотичний та герменевтичний підходи, які дозволяють комплексне використання інструментарію естетики щодо розкриття проблеми породження сенсу та організації означників в логіці мімезису. Розроблено та впроваджено в навчальний процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка робоча програма навчальної дисципліни "Естетика", що входить до освітньої програми "Філософія" для спеціальності 6.020301 Філософія освітнього рівня бакалавр. Розкрито спосіб сигніфікації мімезису через визначення співвідношення означника, означуваного та референта. Отримані результати дозволяють стверджувати, що розробка семіотичного підходу виявляє можливість удосконалення естетичної складової професійної підготовки філософів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  
   The purpose of the work is to formulate the problem of mimesis in terms of semiotic approach and to determine its specific mode of signification. The results of the study were obtained through the application of semiotic and hermeneutic approaches, which allow the complex using of aesthetics tools as to reveal the problem of meaningful generation and &the organization of signifiers in the logic of mimesis. On the basis of this scientific research, the authors developed and implemented the working curriculum of the academic discipline "Aesthetics" into educational process of Kyiv National Universit&y named after Taras Shevchenko, which is included into the Educational Curriculum "Philosophy" for bachelor degree on the specialty 6.020301 "Philosophy". Originality of this is to reveal mimesis mode of signification through the definition of the ra&tio of the signifier, the signified and the referent. The results obtained suggest that the development of a semiotic approach reveals the possibility of improving aesthetic component of the professional training of philosophers at Kyiv National Univ&ersity named after Taras Shevchenko.
  
   Сформулирована проблема в терминах семиотического подхода и определена специфика способа сигнификации мимезису. Применены семиотический и герменевтический подходы, которые позволяют комплексно использовать инст&рументарий эсте- тики по раскрытию проблемы возникновения смысла и организации определителей в логике мимезиса. Разработана и внедрена в учебный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко рабочая программа учебной дисциплины "&Эстети- ка", входящая в образовательную программу "Философия" для специальности 6.020301 "Философия" образовательного уровня бака- лавр. Раскрыт способ сигнификации мимезису через определение соотношения сигнификата, сигнификанта и референта. Получен&ные результаты позволяют утверждать, что разработка семиотического подхода обнаруживает возможность совер- шенствования эстетической составляющей профессиональной подготовки философов в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,