Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Данілов Д.
Назва: Дгьяна: сотеріологічна гносеологія в текстах "хатха-йоги"
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 9-14
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Дхьяна в период "хатха-йоги" приобретает новые оттенки смысла и меняет свою значимость. В текстах четко фо- рмулируется возможность практиковать дхьяну вне зависимости от принадлежности к разным религиозно- философским течениям Индии. Дхьяна приобретаети новую направленность, прокладывая путь к познанию скрытых знаний о теле. Практик дхьяны приобретает способность достигать "истинного понимания", раскрывая психологиче- ские потенции, глубинно заложенные в сознании человека и скрыто там присутствующие.В"Аманаска йоге" указывается на отказ от стереотипного представления о дхьяне и ее объектах. Одно из новых значений, которое приобретает дхьяна в этот период - "пристальное всматривание" (ДТЙШ). Гносеология дхьяны в этот период заключается в глубоком позна- нии физического и метафизического тела, а также в постижении метафизического пространства, в котором оно пребывает. Только когда такой гнозис станет естественным для практикующего, можно считать дхьяну освоенной. Полученное знание, в свою очередь, приводит к освобождению.
  
   Dhyna in the period of ha?hayoga acquires new shades of meaning and changes its significance. The texts clearly articulate the opportunity to practice dhy?na, regardless of belonging to different religious and philosophical t&rends in India. Dhy?na acquires a new direction, paving the way for the understanding of the hidden knowledge about the body. The practitioner of dhy?na acquires the ability to attain "true understanding", revealing the psychological potencies that a&re deeply embedded in the human mind and hidden there. In "Amanaska Yoga" indicates the rejection of the stereotypical understanding. of dhy?na and its objects. One of the new meanings that dhy?na acquires during this period is "gazing at" (DTYS). Th&e gnosiology of dhy?na during this period consists in a deep knowledge of the physical and metaphysical body, as well as in the comprehension of the metaphysical space in which it dwells. Only when such a gnosis becomes natural for a practitioner can& one be considered of mastering dhy?na. The resulting knowledge, in its turn, leads to liberation.
  
   Дгьяна в період "хатха-йоги" набуває нових відтінків сенсу і змінює свою значимість. У текстах чітко формулюється можливість практикувати дг"яну нез&алежно від приналежності до різних релігійно-філософських течій Індії. Дг"яна набуває і нову спрямованість, прокладаючи шлях до пізнання прихованих знань про тіло. Практик дг"яни набуває здатності досягати "суттєвого розуміння", розк- риваючи психоло&гічні потенції, які закладені в свідомості людини і присутні там приховано. У "Аманаска йоги" вказується на відмову від стереотипного уявлення о дг"яні і її об"єктах. Одне з нових значень, яке набуває дг"яна в цей період - "пильне вдивляння" (ДТЙШ). &Гносеологія дг"яни в період "хатха-йоги" полягає в глибокому пізнанні фізичного і метафізичного тіла, а також в осягненні метафізи- чного простору, у якому воно перебуває. Тільки коли такий гнозис стане природним для того, хто практикує, можна вважат&и дг"яну освоєною. Отримане знання, в свою чергу, призводить до звільнення.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,