Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Фостікова В.В.
Назва: Розвиток кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 43-47
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Розроблено соціальні механізми розвитку кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в Україні. Розкрито зміст концепту "кадровий потенціал органів місцевого самоврядування", розроблено змістовну комплексну модель кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування. Виявлено, що розвиток кадрового потенціалу муніципальної служби неможливий без визначення потенційних можливостей кадрового резерву шляхом активізації громадської активності та взаємодії з населенням, формування професійного складу службовців органів місцевого самоврядування і розвитку представницької влади на місцях. Розкрито й представлено соціальні механізми розвитку кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, що забезпечили вирішення низки практичних завдань з налагодження конструктивного діалогу з населенням, розвитку інституту громадського контролю на місцях, формування єдиного реєстру муніципальних службовців тощо. Результати дослідження можна використовувати в практиці формування кадрового потенціалу муніципальної освіти для забезпечення ефективності функціонування інституту органів місцевого самоврядування України. Положення і висновки дослідження сприяють оптимізації соціального управління кадровим потенціалом муніципальної служби.
  
   The purpose of the& article is to develop and approve social mechanisms for the development of human resources capacity of local authorities in Ukraine. The content of the concept "human resources potential of local governments" is revealed, a meaningful complex model &of personnel potential of local self-government bodies is developed. It was revealed that the development of the personnel potential of the municipal service is impossible without identifying the potential of the personnel reserve by activating publi&c activity and interaction with the population, forming the professional staff of local government officials and developing representative local authorities. The social mechanisms of development of the personnel potential of local self-government bod&ies were elucidated and presented, which provided the solution of a number of practical tasks for establishing a constructive dialogue with the population, the development of the institution of public control in the field, the formation of a single r&egister of municipal servants, etc. The results of the study can be used in the practice of forming the personnel potential of the municipal education to ensure the effective functioning of the institution of local self-government in Ukraine. The pro&visions and conclusions of the study contribute to optimizing the social management of the personnel capacity of the municipal service.
  
   Разработаны социальные механизмы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления в Украине. Раскр&ыто содержание концепта "кадровый потенциал органов местного самоуправления" как совокупность существующих и предполагаемых возможностей, которыми располагает общество для осуществления служебной деятельности на муниципальном уровне. Разработана соде&ржательная комплексная модель кадрового потенциала органов местного самоуправления, в которой кад- ровый потенциал представлен в единстве ряда характеристик, трех взаимосвязанных уровней связей и отношений. Установлено, что развитие кадрового потенци&ала муниципальной службы невозможно без выявления потенциальных возможностей кадрового резерва путем активизации общественной активности и взаимодействия с населением, формирования профессионального состава служащих органов местного самоуправления и &развития представительной власти на местах. Разработана содержательная комплексная модель кадрового потенциала органов местного самоуправления который рассмот- рен в единстве пространственно-временных характеристик, трех уровней связей и отношений. Р&аскрытые и представленные соци- альные механизмы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления обеспечили решения ряда практических задач по налаживанию конструктивного диалога с населением, развития института общественного контроля н&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,