Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Сивий Р.П.
Назва: Детермінанти трансформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 34-39
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Виявлено концепції функціонування систем державної служби на основі узагальнення інституційного середовища тра- нсформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу. Розкрито інституційні передумови трансформації державної служби в країнах ЄС. Доведено, що в новітніх умовах існує нагальна потреба у виявленні інституційних передумов та факторів трансформації державної служби в контексті Євро- пейської інтеграції для розуміння вектору руху інституту державної служби в Україні. На основі вивчення досвіду модернізації визначено, що навіть незначні зміни в структурі органів державної влади супро- воджуються негативними наслідками, а саме витратами на проведення ліквідаційних або реорганізаційних заходів. Виок- ремлено основні стратегії проведених модернізаційних процесів. Виявлено, що інституційні передумови трансформації державної служби в ЄС беруть свій початок від конституційних механізмів, які сягають корінням глибоко в культурні, со- ціальні та політичні цінності, які об"єднуються навколо основних положень демократії. Показано, що важливою інституційною передумовою трансформації державної служби є прерогативи функціональних вимірів, що акцентують увагу саме на повноваженнях державних службовців. Здійснене узагальнення факторів тран&сформації державної служби в контексті європейської інтеграції дає розуміння век- тору руху інституту державної служби в Україні через створення спільного Європейського адміністративного простору.
  
   The purpose of the article is to identify the conc&epts of the functioning of public service systems based on the generalization of the institutional environment for the transformation of the concepts of public service in the countries of the European Union. The institutional conditions for the trans&formation of the civil service in the EU countries are revealed. It is proved that under the new conditions there is an urgent need to identify the institutional prerequisites and factors of the transformation of the civil service in the context of E&uropean integration in order to understand the vector of movement of the civil service institute in Ukraine. On the basis of the study of the modernization experience, it has been determined that even minor changes in the structure of public authorit&ies are accompanied by negative consequences, namely, the costs of conducting liquidation or reorganization measures. The main strategies of the modernization processes carried out are outlined. It was found that the institutional preconditions for t&he transformation of the civil service in the EU originate from constitutional mechanisms that are deeply rooted in the cultural, social and political values that are united around the basic provisions of democracy. It is shown that the prerogatives &of functional measures emphasizing the powers of civil servants are an important institutional precondition for the transformation of the civil service. The generalization of the factors of transformation of the civil service in the context of Europe&an integration provides an understanding of the vector of the movement of the civil service in Ukraine through the creation of a common European administrative space.
  
   Сформулированы концепции функционирования систем государственной службы на основ&е обобщения институциональной сре- ды трансформации концепций государственной службы в странах Европейского Союза. Выявлены институциональные предпосылки трансформации государственной службы в странах ЕС. Доказано, что в современных условиях существу&ет острая необходимость в выявлении институциональных предпосылок и факторов трансформации государственной службы в контексте европейской интеграции для понимания вектора движения института государственной службы в Украине На основе изучения опыта мо&дернизации установлено, что даже незначительные изменения в структуре органов государственной власти сопровождаются негативными последствиями, а именно расходами на проведение ликвидационных или реорганизационных ме- роприятий. Выделены основные стра&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,