Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Рачинська О.А.
Назва: Соціальна реклама як метод налагодження стійких суспільних зв"язків .
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 31-34
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   
   Досліджено соціальну рекламу як метод налагодження стійких суспільних зв"язків, особливості використання інстру- ментів соціальних рекламних комунікацій в управлінні та підходів до інституціоналізації соціальної реклами. Виявлено, що соціальна рекламає самостійним соціальним інститутом. Виокремлено окремі рівні проблем вітчизняної системи управління, які можна подолати за допомогою сучасної соціальної реклами: проблеми, пов"язані із забезпеченням ефе- ктивності процесу управління та проблеми, розв"язання яких забезпечується під час управління соціальними процесами. Акцентовано увагу на тому, що сьогодні в Україні реалізується концепція соціальної програми розвитку суспільства та впроваджуються національні проекти в окремих сферах життєдіяльності суспільства. Визначено, що важливими фак- торами їх реалізації є інформування всіх верств населення про різні стратегії розвитку держави та основні соціальні цін- ності. Саме тому основними інструментами виконання цих завдань мають стати інформаційна (комунікативна) політика та соціальна реклама. Перспективними є дослідження, пов"язані з ідентифікацією головних напрямів і видів соціальної реклами в Україні, її структурних елементів, особливостей виготовлення, розміщення, освоєння навичок рекламно-марке&тингової діяльності задля підвищення ефективності соціальної реклами.
  
   The purpose of the article is to study social advertising as a method of establishing sustainable social relations, the peculiarities of using social advertising tools in manage&ment and approaches to the institutionalization of social advertising. It is established that the reform of the socio-economic development management system in Ukraine requires the development of new approaches to the solution of the tasks of institu&tional, regulatory and informational support for social change. One of the most important conditions for the effectiveness of this process is the effectiveness of the regulatory function of the state in ensuring the success of reforms and their posit&ive perception by society. The urgency of the study of social advertising in the context of managing social processes is also due to the fact that today the concept of a social program for the development of society is implemented in Ukraine and nati&onal projects are implemented in certain spheres of society"s life. Important factors in the implementation of these processes are informing all segments of the population about different development strategies of the state and basic social values. T&hat is why the main tools for solving these tasks should be informational (communicative) policy and social advertising. Promising research is related to the identification of main areas and types of social advertising in Ukraine, its structural elem&ents, making features, location, skills development of advertising and marketing activities and all of this to improve the effectiveness of social advertising.
  
   Представлено исследование социальной рекламы как метода установления устойчивых обществ&енных связей, особенностей использо- вания инструментов социальных рекламных коммуникаций в управлении и подходов к институционализации социальной рекламы. Установлено, что социальная реклама является самостоятельным социальным институтом. Выделено о&тдельные уровни про- блем отечественной системы управления, которые могут быть преодолены с помощью современной социальной рекламы: пробле- мы, связанны с обеспечением эффективности процесса управления и проблемы, решение которых обеспечивается во вр&емя управле- ния социальными процессами. Акцентировано внимание на том, что сегодня в Украине реализуется концепция социальной программы развития общества и внедряются национальные проекты в отдельных сферах жизнедеятельности общества. Такие процессы& требуют определения чет- ких моральных и правовых границ, в которых будет развиваться украинское общество и станет возможной самореализация каждого отдельного человека. Перспективными являются исследования, связанные с идентификацией основных направ&


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,