Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Зубчик О.А.
Назва: Трансформація концепту "конкуренція" у науковій думці в контексті суспільного розвитку
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 26-31
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   
   Виявлено зміст трансформації поняття "конкуренція", яка синтезує та відображає об"єктивну реальність, показуючи евристичний потенціал у контексті дослідження державної політики та державного управління. Показано, що еволюція концептуальних поглядів наконкуренцію підтверджується перетворенням поняття "конкуренція" та пов"язаних з ним концептів (суб"єкта, об"єкта конкуренції, економічних відносин, державної економічної політики). Обґрунтовано вплив різних факторів на концептуалізацію досвіду на різнихрівнях (особистісний, державно-суспільні відносини, міждержавний). Розглянуто перетворення поняття "конкуренція" у наукову думку в контексті соціального розвитку від епохи давнини до наших днів. Запропоновано методологію, яка дозволяє глибше аналізуватироль суб"єктів соціально-політичних та державно-управлінських відносин у контексті вивчення державної політики та державного управління. Дослідження трансформації концепту "конкуренція" у контексті соціального розвитку в найбільш загальних та впливових теоріях дає додаткові можливості для аналізу ролі соціально-політичних та державно-управлінських відносин в контексті вивчення державної політики як механізму державного управління.
  
   The purpose of the article is to reveal the content of the transfo&rmation of the concept of "competition", which synthesizes and reflects the objective reality, showing heuristic potential in the context of public policy research and public administration. The author showed that the evolution of conceptual views on& competition is evidenced by the transformation of the concept of "competition" and related concepts (subject, object of competition, economic relations, and state economic policy). The influence of various factors on the conceptualization of experie&nce at different levels (personal, state-public relations, interstate) is substantiated. The author considered the transformation of the concept of "competition" in scientific thought in the context of social development from the era of antiquity to &our day. The author proposed a methodology that allows deeper analysis of the role of subjects of socio-political and statemanagement relations in the context of the study of state policy and public administration. The research on the transformation &of the concept of "competition" in the context of social development in the most common and influential theories provides additional opportunities for analyzing the role of socio-political and state-managerial relations in the context of studying pub&lic policy as a mechanism of public administration .
  
   Раскрыто содержание понятия "конкуренция", которое синтезирует и отражает объективную реальность, показывая эвристи- ческий потенциал в контексте исследования государственной политики и государс&твенного управления. Показано, что эволюция концептуальных взглядов на конкуренцию подтверждается преобразованием понятия "конкуренция" и связанных с ним концептов (субъекта, объекта конкуренции, экономических отношений, государственной экономической& политики). Обосновано влияние различных факторов на концептуализацию опыта на разных уровнях (личностный, государственно- общественные отношения, межгосударственный). Рассмотрена трансформация понятия "конкуренция" в научной мысли в контексте социал&ьного развития от эпохи древности до наших дней. Предложена методология, которая позволяет глубже анализировать роль субъектов социально-политических и госу- дарственно-управленческих отношений в контексте изучения государственной политики и государс&твенного управления. Исследование трансформации концепта "конкуренция" в контексте социального развития в наиболее общих и влиятельных теориях дает дополнительные возможности для анализа роли социально-политических и государственно-управленческих отн&оше- ний в контексте изучения государственной политики как механизма государственного управления.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,