Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Гребоножко Є.П.
Назва: Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного управління: концептуалізація досвіду
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 21-25
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Виявлено зміст політичних механізмів формування та використання людського потенціалу в системі державного управління, аналізу та концептуалізації досвіду в Україні. Охарактеризовано політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного уп- равління та визначено їхні особливості. Запропоновано модель, у якій розглядаються політичні механізми формування людського потенціалу в системі державного управління через її складові, такі як обґрунтування теоретичних засад, можливості надання практичного спрямування, підтримка ресурсів, системний моніторинг, аналіз та контроль. Отримані результати дозволяють стверджувати, що розробка методології концептуалізації досвіду політичних механізмів формування та використання людського потенціалу в системі державного управління дозволяє виявляти особливості компонентів змісту людського потенціалу, обґрунтувати чинники та пріоритетні напрями його розвитку, зробити вибір найбільш ефективних механізмів формування та використання людськогопотенціалу в системі державного управління.
  
   The purpose of the article is to reveal the content of political mechanisms for the formation and use of human potential in the system of public administration, analysis and conceptualization of experienc&e in Ukraine. The author described the political mechanisms of the formation and use of human potential in the system of public administration and identified the features. The author suggests a model in which the political mechanisms of human potenti&al formation in the system of public administration are considered through its components, such as substantiation of theoretical principles, possibilities of providing practical direction, resource support, system monitoring, analysis, control. The o&btained results allow us to affirm that the development of the methodology of the conceptualization of the experience of political mechanisms of formation and use of human potential in the system of public administration allows to reveal the features& of the components of the content of human potential, to substantiate the factors and priority directions of its development, to make a choice of the most effective mechanisms for the formation and use of human potential in the system of state manage&ment.
  
   Определено содержание политических механизмов формирования и использования человеческого потенциала в системе государ- ственного управления, анализ и концептуализации опыта в Украине. Охарактеризованы политические механизмы формирования и ис&пользования человеческого потенциала в системе государственного управления и определил их особенности. Предложена модель, в которой рассматриваются политические механизмы формирования человеческого потенциала в системе государственного управления чер&ез ее составляющие, такие как обоснование теоретических основ, возможность предоставления практической направленности, поддержка ресурсов, системный мониторинг, анализ и контроль. Полученные результаты позволяют утверждать, что разработка методологии& концептуализации опыта политических меха- низмов формирования и использования человеческого потенциала в системе государственного управления позволяет выявлять особенности компонентов содержания человеческого потенциала, обосновать факторы и приорит&етные направления его развития, сделать выбор наиболее эффективных механизмов формирования и использования человеческого потенциала в системе государ- ственного управления.
  


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,