Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Гоголь Т.В.
Назва: Формування соціоекономічної моделі вітчизняного аграрного сектору
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 15-21
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   
   Розглянуто особливості становлення сучасної системи аграрного виробництва в Україні в період її ринкового транс- формування. Визначено напрями вдосконалення державного регулювання аграрного сектору в Україні та побудова соціое- кономічної моделі. Визначено, що суспільні блага, які мають продукуватися у процесі сільськогосподарського виробництва, створюють- ся недостатньо. Концепцію конкурентоспроможності сільського господарства треба модифікувати у зв"язку з необхідні- стю не лише ефективності аграрного виробництва, але й усієї сукупності чинників розвитку сільського регіону як середо- вища життя та праці селянина. Обґрунтовується необхідність формування виваженої аграрної політики й дієвих механізмів її реалізації, які здатні при- зупинити економічні деструктивні процеси в сільській місцевості. Отримані результати дозволяють стверджувати, що розробка методики формування соціоекономічної моделі вітчи- зняного аграрного сектору з урахуванням нових підходів є перспективним напрямом подальшого дослідження механізму державного регулювання розвитку сільських територій.
  
   The article deals with the peculiarities of the formation of the modern system of agrarian production in Ukraine during its market transformation. The purpose of the article is to &determine the directions of improvement of the state regulation of the agrarian sector in Ukraine and the construction of a socioeconomic model. The study found that are not produced enough the public goods that should be created in the process of ag&ricultural production. The concept of competitiveness of agriculture should be modified in connection with the necessity not only of the efficiency of agricultural production, but also of the whole set of factors of the development of the rural regio&n as a living environment and work of the peasant. The necessity of forming a well-balanced agrarian policy and effective mechanisms of its realization, capable of suspending economic destructive processes in rural areas, substantiated. The obtained &results suggest that the development of a methodology for the formation of the socioeconomic model of the domestic agricultural sector taking into account new approaches is a promising direction for further study of the mechanism of state regulation &of the development of rural territories.
  
   Рассмотрены особенности становления современной системы аграрного производства в Украине в период рыночной трансфор- мации. Определены направления совершенствования государственного регулирования аграрного &сектора в Украине и построение социоэкономической модели. Исследованием установлено, что общественные блага, которые должны вырабатываться в процессе сельскохозяйственного производства, создаются недостаточно. Концепция конкурентоспособности сельског&о хозяйства должна модифицироваться в свя- зи с необходимостью не только эффективности аграрного производства, но и всей совокупности факторов развития сельского региона как среды жизни и труда крестьянина. Обосновывается необходимость в формировании& взвешенной аграрной политики и действенных механизмов ее реализации, ко- торые способны приостановить экономические деструктивные процессы в сельской местности. Полученные результаты позволяют утверждать, что разработка методики формирования социоэк&ономической модели отече- ственного аграрного сектора с учетом новых подходов является перспективным направлением дальнейшего исследования механиз- ма государственного регулирования развития сельских территорий.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,