Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Bovsunovskaya I.
Назва: Partnership of the authority, business and community as a complex of the capacity of the unioned territorial communities
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 10-15
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   The purpose of this article is a theoretical and methodological analysis of the development of the institution of partnership of power, business and community as a mechanism for increasing the capacity of the united territorial communities to resolving of local issues. The main сonclusions and results of the research are used in the educational process in the development and teaching of normative and special courses "Economics and Governance" and "Decentralization and Development of Territorial Communities" at the Tavrida National V. I. Vernadsky University for the students of the Master"s program "Public Management and Administration". The concept of the capacity of the territorial community as an ability to perform the functions entrusted by the legislation directly to the community and local self-government authorities with regard to ensuring its life and development is defined. The configuration of the capacity of the territorial community has been substantiated, its components (internal and external capacity) have been clarified. The functioning of the institution of partnership between the authorities, the private sector and the community is considered as an important part of the capacity of territorial communities to decide local issues. I&t is proved that strengthening the local economy, the competitiveness of the territories, increasing investment and improving the quality of life requires understanding of the processes of local economic development and taking strategic action in a c&hanging, and increasingly competitive, market economy. It has been determined that the role of the state as an important participant in partnership with local governments, with territorial communities and the private sector is becoming more and more &significant. The main results of this article can be applied by public authorities, local government authorities, research centers and institutes, and higher educational institutions.
  
   Здійснено теоретико-методологічний аналіз розвитку інституту па&ртнерства влади, бізнесу та громади як механізму підвищен- ня спроможності об"єднаних територіальних громад щодо вирішення питань місцевого значення. Основні положення і результати дослідження застосовуються у навчальному процесі для розробки та викл&адання нормативних і спеціальних курсів "Економіка та врядування" та "Децентралізація та розвиток територіальних громад" у Таврійському національно- му університеті імені В. І. Вернадського для слухачів магістерської програми "Публічне управління та &адміністрування". Визначено поняття спроможності територіальної громади як здатності виконувати функції, покладені законодавством безпосе- редньо на громаду та на органи місцевого самоврядування щодо забезпечення її життєдіяльності та розвитку. Обґру&нтовано конфі- гурацію спроможності територіальної громади, з"ясовано її складові (внутрішня та зовнішня спроможність). Розглянуто функціону- вання інституту партнерства влади, приватного сектору та громади як важливої складової спроможності територі&альних громад вирішувати питання місцевого значення. Доведено, що зміцнення місцевої економіки, конкурентоспроможності територій, збільшення інвестицій та підвищення якості життя вимагає розуміння процесів місцевого економічного розвитку та вжиття ст&ратегічних дій в умовах мінливої, та все більш конкурентоспроможної ринкової економіки. Визначено, що роль держави як важливого стейкхолдера і учасника партнерства з органами місцевого самоврядування, з терито- ріальними громадами та приватним сектор&ом стає все більш суттєвою. Основні положення статті можуть застосовувати органи державної влади та управління, органи місцевого самоврядування, нау- ково-дослідні центри та інститути, вищі навчальні заклади.
  
   Осуществлен теоретико-методологический& анализ развития института партнерства власти, бизнеса и общества как механиз- ма повышения способности объединенных территориальных общин по решению вопросов местного значения. Основные положения и результаты исследования применяются в учебном проце&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,