Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Вілецька Ю., Мінченко Д., Давидов В., Мінченко О.
Назва: Рівень експресії генів adm, slc1a3, hspa5 та pdgfc у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 41-46
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Проаналізовано відносний рівень експресії генів ADM (адреномедуліну), SLC1A3 (високоафінного переносника глу- тамату глії), HSPA5 (протеїну теплового шоку А5) та PDGFC (тромбоцитарного фактора росту С), що кодують по- ліфункціональні протеїни, у крові підлітків і жировій тканині дорослих чоловіків з ожирінням за умов відсутності ре- зистентності до інсуліну для визначення їх можливої ролі в розвитку ожиріння і його ускладнень. Установлено, що відносний рівень експресії генів SLC1A3, HSPA5 та PDGFC у крові підлітків значно більший за умов ожиріння та відсу- тності резистентності до інсуліну порівняно з контрольною групою відносно здорових індивідуумів такого самого віку без ознак ожиріння. Проте у крові підлітків з ожирінням істотно не змінювався рівень експресії гена ADM. Показа- но також, що в підшкірній жировій тканині чоловіків з ожирінням без ознак резистентності до інсуліну відносний рі- вень експресії генів SLC1A3 та PDGFC був нижчим, а генів ADM та HSPA5 - більшим порівняно з контрольною групою. Збільшення в підшкірній жировій тканині рівня експресії гена ADM, який має гіпотензивну активність, контролює сек- рецію кортикотропіну, лептину, ендотеліну-1 і адипонектину та є причетним до розвитку резистентності до інсу- ліну й метаболічного си&ндрому, а також посилено експресується в злоякісних пухлинах, може мати відношення до розвитку ускладнень ожиріння, у тому числі й до утворення злоякісних пухлин. Значною мірою це стосується і під- вищеної експресії гена HSPA5, який задіяний у контро&лі різних метаболічних шляхів, причому як у клітинах, так і поза ними, виявляється в ендоплазматичному ретикулумі, ядрі, мітохондріях і цитозолі, відіграє важливу роль у стресі ендоплазматичного ретикулума, ожирінні, резистентності до інсуліну та кан&церогенезі. Отже, рівень експресії генів, які причетні до розвитку ожиріння та стресу ендоплазматичного ретикулума, а також до регуляції процесів пролі- ферації, змінювався в крові та жировій тканині за умов ожиріння гено-специфічно.
  
   Проанализиров&ан относительный уровень экспрессии генов ADM (адреномедуллина), SLC1A3 (высокоафинного переносчика глу- тамата глии), HSPA5 (протеина теплового шока А5) и PDGFC (тромбоцитарного фактора роста С), которые кодируют полифунк- циональные протеины, в кро&ви подростков и жировой ткани взрослых мужчин с ожирением при отсутствии резистентности к инсу- лину для определения возможной их роли в развитии ожирения и его осложнений. Установлено, что относительный уровень экспрессии генов SLC1A3, HSPA5 и PDGFC& в крови подростков при ожирении без признаков резистентности к инсулину был выше по сравнению с контрольной группой относительно здоровых индивидуумов такого же возраста без признаков ожирения. Однако в кро- ви подростков с ожирением относительный у&ровень экспрессии гена ADM существенно не изменялся. Показано также, что в подкож- ной жировой ткани мужчин с ожирением без признаков резистентности к инсулину относительный уровень экспрессии генов SLC1A3 и PDGFC был ниже, а генов ADM и HSPA5 - выше& по сравнению с контрольной группой. Увеличение в подкожной жировой ткани уровня экспрессии гена ADM, который имеет гипотензивную активность, контролирует секрецию кортикотропина, лептина, ендотелина-1 и адипонектина и участвует в развитии резистентн&ости к инсулину, а также усиленно экспрессируется в злокачественных опухо- лях, может иметь отношение к развитию осложнений ожирения, в том числе и образованию злокачественных опухолей. В основном это относится к увеличенной экспрессии гена HSPA5, ко&торый контролирует различные метаболические пути в клетках и вне их, обнаруживается в эндоплазматическом ретикулуме, ядре, митохондриях и цитозоле, играет важную роль в развитии стресса эндо- плазматического ретикулума, ожирения, резистентности к инс&улину и канцерогенезе. Таким образом, уровень экспрессии генов, ко- торые причастны к развитию ожирения и стрессу эндоплазматического ретикулума, а также регуляции процессов пролиферации, изменялся в крови и жировой ткани при ожирении гено-специфичес&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,