Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Янко Р.
Назва: Сочетанное влияние прерывистой нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональную активность паренхимы печени крыс
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 36-40
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Исследованы морфологические изменения паренхимы печени крыс после сочетанного воздействия прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ) и мелатонина. Исследование проведено в весенний период на 24 крысах-самцах линии Вистар. Подопытным животным ежедневно подавали гипоксическую газовую смесь (12 % кислорода в азоте) в прерывистом режиме: 15 мин деоксигенация / 15 мин реоксигенация в течение 2 ч. Этим же крысам ежедневно перо- рально вводили экзогенный мелатонин в 10.00 в дозе 5 мг/кг. Продолжительность эксперимента составляла 28 су- ток. Из ткани печени изготавливали гистологические препараты по стандартной методике. Морфометрию осу- ществляли с помощью компьютерной программы "Image J". У крыс, подвергавшихся воздействию ПНГ и мелатони- на, обнаружили достоверно большую площадь гепатоцитов, их ядер и цитоплазмы на 19, 54 и 31 %, соответствен- но, чем в контроле. Это привело к достоверному повышению ядерно-цитоплазматического соотношения на 35 %. У подопытных животных отмечено достоверно большее количество ядрышек в ядрах гепатоцитов на 14 % и коли- чество двуядерных гепатоцитов на 23 %. Эти данные могут свидетельствовать о возрастании функциональной активности гепатоцитов и активации физиологической регенерации клеток на внутриклеточном уровне. Также& у подопытных животных выявлено снижение расстояния между ядрами смежных гепатоцитов, что указывает на более плотное расположение клеток между собой и уменьшение количества межклеточной соединительной ткани. Сочетанное воздействие прерывистой нормоба&рической гипоксии и мелатонина имеет морфологические признаки повышения функциональной активности и физиологической регенерации паренхимы печени.
  
   Досліджено морфологічні зміни паренхіми печінки щурів після поєднаного впливу переривчастої нормобари&чної гіпоксії (ПНГ) і мелатоніну. Дослідження проведено у весняний період на 24 щурах-самцях. Дослідним тваринам щодня давали гіпоксичну газо- ву суміш (12 % кисню в азоті) у переривчастому режимі: 15 хв деоксигенація / 15 хв реоксигенація протягом 2& год. Цим самим щурам щодня перорально вводили екзогенний мелатонін о 10.00 дозою 5 мг/кг. Тривалість експерименту становила 28 діб. Із тканини печінки виготовляли гістологічні препарати за стандартною методикою. Морфометрію здійснювали за допомогою &комп"ютерної програми "Image J". У щурів, які зазнавали впливу ПНГ і мелатоніну, виявили достовірно більшу площу гепатоци- тів, їхніх ядер і цитоплазми на 19, 54 і 31 %, відповідно, ніж у контролі. Це зумовило достовірне підвищення ядерно- цитоплазма&тичного співвідношення на 35 %. У піддослідних тварин зазначено більшу кількість ядерець у ядрах гепатоцитів (на 14 %) і кількість двоядерних гепатоцитів (на 23 %). Ці дані можуть свідчити про зростання функціональної активності гепато- цитів і актив&ацію фізіологічної регенерації клітин на внутрішньоклітинному рівні. Також у піддослідних тварин виявлено зни- ження відстані між ядрами суміжних гепатоцитів, що вказує на щільніше розташування клітин між собою і зменшення кількості міжклітинної спол&учної тканини. Сумісний вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії та мелатоніну має морфологічні ознаки підвищення функціональної активності та фізіологічної регенерації паренхіми печінки.
  
   The aim of the study was to investigate the morphological& changes in the liver parenchyma of rats after the combined effect of intermittent normobaric hypoxia (INH) and melatonin. The study was carried out in the spring on 24 male rats of the Wistar line. The experimental animals were daily given a hypoxic& gas mixture (12 % oxygen in nitrogen) in the intermittent mode: 15 minutes deoxygenation / 15 minutes reoxygenation for 2 hours. The same rats were daily administered orally with exogenous melatonin at 10.00 at a dose of 5 mg / kg. The duration of t&he experiment was 28 days. Histological preparations from the liver tissue were prepared according to a standard procedure. Morphometry was performed using the computer program "Image J". In rats exposed to INH and melatonin, a significantly larger a&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,