Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Василюк Д., Дмитрик В., Луговська Т., Яковлев П.
Назва: Біохімічні показники крові на різних стадіях раку сечового міхура
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 9-13
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Частота діагностованих онкологічних захворювань неупинно зростає. Рак сечового міхура (РСМ) є сьомим за ча- стотою випадків онкологічних захворювань серед чоловіків і сімнадцятим серед жінок у всьому світі. РСМ поширені- ший у розвинених країнах, на заході є четвертим за частотою випадків серед чоловіків і дев"ятим серед жінок. Харак- теризується високим показником смертності. Діагностика РСМ не доповнена порівняно з іншими урологічними онко- логічними захворюваннями. Важливою є діагностика залежно відгістопатологічної градації. Злоякісні клітини харак- теризуються високою проліферацією, що забезпечується прозапальними молекулами, до яких відносять IL-1? та IL-6. Паралельно хронічному запальному процесу підвищення проникності судин може зумовлювати зміни концентра- ції токсинів, метаболітів і продуктів розпаду тканин у пухлинах. За умов злоякісних захворювань можуть виникати значні зміни в системі мікроциркуляції, унаслідок чого відбуваються порушення функцій лімфатичної системи, мета- болізму, а також зміни біохімічних показників крові. Загальний клінічний аналіз крові, особливо кількість лейкоцитів, указує на значну відповідь клітинного імунітету в онкохворих. Найменші відхилення в гематологічних параметрах можуть свідчити про прогресування он&кологічних захворювань. У нашому дослідженні біохімічних показників крові пацієнтів, хворих на РСМ, простежується залежність показників загального клінічного аналізу та деяких показників біохімічного аналізу від стадії РСМ за гістопатологічною градац&ією. Визначення досліджуваних параметрів у крові хворих на РСМ виявило підвищення вмісту прозапальних цитокінів, ендотеліального фактора росту судин, сечовини, креатиніну, кількості лейкоцитів і нейтрофілів та зниження кількості еритроцитів, моноциті&в, лімфоцитів і еози- нофілів у динаміці згідно з гістопатологічною градацією.
  
   Частота диагностированных онкологических заболеваний возрастает. Рак мочевого пузыря (РМП) является седьмым по часто- те случаев онкологических заболеваний среди мужчин& и семнадцатым среди женщин во всем мире. РМП более распространен в раз- витых странах, на западе он четвертый по частоте случаев среди мужчин и девятый среди женщин. Характеризуется высоким по- казателем смертности. Диагностика РСМ является не допол&ненной по сравнению с другими урологическими онкологическими забо- леваниями. Важна диагностика в зависимости от гистопатологической градации. Злокачественные клетки характеризуются высо- кой пролиферативной способностью, что обеспечивается воспалите&льными молекулами, к которым относят IL-1? и IL-6. Пара- ллельно хроническим воспалительным процессам повышение проницаемости сосудов может привести к изменению концентрации токсинов, метаболитов и продуктов распада тканей в опухолях. В условиях злок&ачественных заболеваний могут возникать значи- тельные изменения в системе микроциркуляции, в результате чего происходят нарушения функций лимфатической системы, мета- болизма, а также изменения биохимических показателей крови. Общий клинический анал&из крови, особенно количество лейкоцитов, указывает на значительный ответ клеточного иммунитета у онкобольных. Малейшие отклонения в гематологических параметрах могут свидетельствовать о прогрессировании онкологических заболеваний. В нашем исследован&ии биохимических показателей кро- ви пациентов с РМП прослеживается зависимость показателей общего клинического анализа и некоторых параметров биохимиче- ского анализа от стадии РМП по гистопатологической градации. Определение исследуемых параметров &в крови у больных РМП выявило повышение содержания провоспалительных цитокинов, эндотелиального фактора роста сосудов, мочевины, креатинина, количества лейкоцитов и нейтрофилов и снижение количества эритроцитов, моноцитов, лимфоцитов и эозинофилов в &динамике согласно гистопатологической градации.
  
   The frequency of diagnosed cancer is increasing. Bladder cancer (BC) is the 7th most frequent case of oncological diseases among men, and 17th among women all around the world. BC is more common in d&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex