Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Блохіна О., Драницина А., Кот Л., Дворщенко К.
Назва: Вільнорадикальні процеси в сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення задньої кінцівки та тривалого профілактичного введення хондроїтину сульфату
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 6-9
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Досліджено профілактичну дію хондроїтину сульфату на вміст активних форм кисню та продуктів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові щурів при локальному запаленні задньої кінцівки. Дослідження проведені на білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях масою 180-240 г із дотриманням загальних етичних принципів експериментів на тваринах. Усіх тварин поділяли на чотири експериментальні групи. Перша група - контроль: тваринам субплантарно вводили 0,1 мл 0,9 %-го розчину NaCl у задню праву кінцівку. Друга група - щурам що- денно протягом 28 діб внутрішньом"язово вводили терапевтичну дозу 3 мг/кг-1 хондроїтину сульфату. Третя група - тваринам щоденно протягом 28 діб внутрішньом"язово вводили 0,1 мл 0,9 %-го розчину NaCl у задню праву кінцівку та на 29-й день моделювали її запальний набряк (субплантарно вводили 0,1 мл 1 %-го розчину каррагінану в задню праву кінців- ку). Четверта група - щурам щоденно протягом 28 діб внутрішньом"язово вводили терапевтичну дозу 3 мг?кг-1 хондро- їтину сульфату, після чого на 29-й день моделювали запальний набряк кінцівки. Загальна кількість тварин, залучених до експериментальних досліджень, становила 40 особин. Вміст супероксидного радикала в сироватці крові визначали за утворенням ХТТ-формазану. Вміст пероксиду во&дню вимірювали в системі сорбітол-ксиленол оранж. Вміст дієнових кон"югатів визначали в гептан-ізопропанольному екстракті спектрофотометричним, шиффових основ - флуоримет- ричним методом; вміст ТБК-активних сполук - за реакцією з тіобарбітуровою кисл&отою. Установлено, що при каррагінан-індукованому запаленні задньої кінцівки в сироватці крові зростає вміст актив- них форм кисню (О2 - , Н2О2) і продуктів перекисного окиснення ліпідів. Показано, що при профілактичному введенні пре- парату на основ&і хондроїтину сульфату тваринам з каррагінан-індукованим запаленням вищевказані показники відно- влювались.
   Исследовано профилактическое действие хондроитина сульфата на содержание активных форм кислорода и продуктов перекис- ного окисления липидов &в сыворотке крови крыс при локальном воспалении задней конечности. Исследования проведены на белых нелинейных половозрелых крысах-самцах массой 180-240 г с соблюдением общих этических принципов экспериментов на животных. Всех животных разделяли на че&тыре экспериментальные группы. Первая группа - контроль: животным субплантарно вводили 0,1 мл 0,9 %-го раствора NaCl в заднюю правую конечность. Вторая группа - крысам ежедневно в течение 28 суток внутримышечно вводили терапевтическую дозу 3 мг?кг-1 &хондроитина сульфата. Третья группа - животным еже- дневно в течение 28 суток внутримышечно вводили 0,1 мл 0,9 %-го раствора NaCl в заднюю правую конечность и на 29-й день моде- лировали ее воспалительный отек (субплантарно вводили 0,1 мл 1 %-го раст&вора каррагинана в заднюю правую конечность). Четве ртая группа - крысам ежедневно в течение 28 дней внутримышечно вводили терапевтическую дозу 3 мг?кг-1 хондроитина сульфата, после чего на 29-й день моделировали воспалительный отек конечности. Общее& количество животных, вовлеченных в эксперимен- тальные исследования, составило 40 особей. Содержание супероксидного радикала в сыворотке крови определяли по образованию ХТТ-формазана. Содержание пероксида водорода измеряли в системе сорбитол-ксилено&л оранж. Содержание диеновых конъюгатов определяли в гептан-изопропанольном экстракте спектрофотометрическим, шиффовых оснований - флуориметрическим методом; содержание ТБК-активных соединений - по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Установлено, что& при каррагинан-индуцированном воспалении задней конечности в сыворотке крови возрастает содержание ак- тивних форм кислорода (О2 - , Н2О2) и продуктов перекисного окисления липидов. Показано, что при профилактическом введении препа- рата на основе х&ондроитина сульфата животным с каррагинан-индуцированным воспалением вышеуказанные показатели восстана- вливались.
  
   The aim of the work was to investigate the preventive effect of Chondroitin Sulfate on the content of reactive oxygen species and li&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,