Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Тормахова А.М.
Назва: Вплив креативних індустрій на візуальний образ міста
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 77-80
Тип документу: Стаття
Головний документ: Українські культурологічні студії
Анотація:   Метою статті є висвітлення специфіки візуальних трансформацій, які відбуваються в сучасному міському просторі під впливом розвитку креативних індустрій. Методика дослідження передбачає міждисциплінарний підхід та залучення кола робіт культурологічного, соціологічного та філософського спрямування. Залучаються праці сучасних іноземних авторів, які розробляють питання, що можна віднести до сфери урбаністики, - З. Баумана, Ч. Лендрі, а також проблему креативних індустрій ? Д. Хезмондалша. Наукова новизна полягає у дослідженні питання зв"язку розвитку креативних індустрій в міському просторі та їхнього впливу на візуальний образ міста. Практичне значення пов"язане з підкресленням необхідності винайдення індивідуальної стратегії розвитку кожного міста як "креативного міста", де провідною є сфера культурного виробництва. Внаслідок цього можливе спрямування креа- тивних індустрій в єдине русло та мінімізація тих чинників, що впливають на негативне сприйняття візій міста.
  
   Целью статьи является освещение специфики визуальных трансформаций, которые происходят в современном городском про- странстве под влиянием развития креативных индустрий. Методика исследования предполагает междисциплинарный подход и при- влечение круга работ культурологического, социол&огического и философского направления. Привлекаются труды современных за- рубежных авторов, разрабатывающих вопросы, которые можно отнести к сфере урбанистики, ? З. Баумана, Ч. Лэндри, а также про- блему креативных индустрий ? Д. Хезмондалша. Научная& новизна заключается в исследовании вопроса связи развития креативных индустрий в городском пространстве и их влияния на визуальный образ города. Практическое значение связано с подчеркиванием необходимости изобретения индивидуальной стратегии развит&ия каждого города как "креативного города", где ведущей является сфера культурного производства. Перспективным является направление креативных индустрий в единое русло и минимизация фак- торов, влияющих на негативное восприятие видения города.
  
   The& aim of the article is to highlight the specificity of visual transformations that occur in the modern urban space under the influence of the development of creative industries. The research methodology involves an interdisciplinary approach and enga&ging a range of cultural, sociological, and philosophical works. The works of modern foreign researchers Z. Bauman, Ch. Landry, D. Hezmondhalsh are attracted. The sphere of urban planning and the problem of creative industries are being studied. Than&ks to creative industries is appears new jobs, the solution of social problems (especially in poor areas), as well as the transformation of urban space. The modern city is a reflection of the transformational processes taking place in the world. Ther&e is a change in the form of regulation of the city development policy, from the state to the municipal. There are conditions for activating creative industries that can be defined as an individual creative background, skill or talent that can create& added value and jobs through the production and exploitation of intellectual property. The development of creative industries has economic feasibility, but this process is accompanied by a change in the image of the city. Urban space is the text of &culture, which often combines non-interconnected components. The visual image of the modern city is repulsive and attractive, it is difficult to bring it to a single concept, but it continues to be the center of human life. Scientific novelty lies in& the study of the relationship of the development of creative industries in the urban space and their impact on the visual image of the city. Practical significance is connected with the emphasis on the need to invent an individual development strate&gy for each city as a "creative city", where the sphere of cultural production is leading. Promising is the direction of creative industries in a single direction and minimizing the factors influencing the negative perception of the vision of the cit&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Українські культурологічні студії"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,