Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Zhyvohliadova I.V.
Назва: Musical creation of "human" as a sense-making sensuous way of forming a cultural space
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 60-64
Тип документу: Стаття
Головний документ: Українські культурологічні студії
Анотація:   The article analyzes the specificity of revealing anthropo-creative principles of European culture as a musical practice of humanity. If we understand culture as a source, space, and the result of the spiritually-practical experience of mankind, then music appears as a specific, holistic system of specification and representation of this experience, a phenomenon that reflected the uniqueness and depth of the humanity world, a specifically sensual way of joining an intersubjective experience of rhythmization and harmonization of the human being. The expressive possibilities of language means of music art are considered in the context of the overall process of making a musical sound of human living space, the development of artistic practices of worldview and the world perception of medieval Christian culture in particular.
  
   У статті здійснюється аналіз специфіки виявлення антропокреативних засад європейської культури музичною практикою людства. Висновується, що культуротворче значення музики полягаєу тому, що вона є формою і способом репрезентації людських мож- ливостей перетворення стратегії життя на індивідуальне відкриття, власне надбання (як на рівні індивіда, так і певної спільноти). Зміни, що відбувалися у сфері музичного мистецтва, торка&лися розвитку вдосконалення людського начала руху культури. Його пред- метні характеристики діяльнісних форм, об"єм культурно-естетичного змісту - те, що складає "людську цінність" музики в загаль- ному просторі розвитку суб"єкта культури, ? формувал&ися відповідно до змін координат предметно-чуттєвого аспекту відношень взаємодії "людина ? світ". Якщо розуміти культуру як джерело, простір і результат духовно-практичного досвіду людства, то музи- ка постає в якості специфічної цілісної системи кон&кретизації і репрезентації цього досвіду, феномена, в якому відбилися неповтор- ність і глибина життєвого світу людства, конкретно-чуттєвий спосіб прилучення до інтерсуб"єктивного досвіду ритмізації та гар- монізації буття. Виразні можливості мовних &засобів музичного мистецтва розглядаються в контексті загального процесу оформ- лення музичним звуком простору людського життя, розвитку художніх практик світобачення та світовідчуття середньовічної хри- стиянської культури зокрема.
  
   В статье прово&дится анализ специфики выявления антропокреативных основ европейской культуры музыкальной практикой человечества. Если понимать культуру как источник, пространство и результат духовно-практического опыта человечества, то музыка предстает в качестве с&пецифической целостной системы конкретизации и репрезентации этого опыта, феномена, в кото- ром отразились неповторимость и глубина жизненного мира человечества, конкретно-чувственный способ приобщения к интер- субъективному опыту ритмизации и гармон&изации бытия. Выразительные возможности языковых средств музыкального искусст- ва рассматриваются в контексте общего процесса оформления музыкальным звуком пространства человеческой жизни, развития художественных практик мировидения и мироощущения ср&едневековой христианской культуры в частности.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Українські культурологічні студії"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,