Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Рогожа М.М.
Назва: Специфіка моралі доби плинної сучасності
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 24-35
Тип документу: Стаття
Головний документ: Українські культурологічні студії
Анотація:   Автор показує специфіку феномена моралі в соціокультурних умовах плинної сучасності. Методологічною основою дослідження ста- ли конструкції Г. Арендт, яка висвітлила створення тканини моральної взаємодії в конкретності місця і часу. У статті визначаються ключові ціннісні трансформації плинної сучасності, які стали умовами можливості моральних взаємодій нашого часу. Далі розглядаються змістовно сучасна орієнтованість людини на щастя, а також моральні якості, необхідні для людської взаємодії, досліджуються зміни якості взаємодії в умовах конкретизації абстрактних інших як ближніх і дальніх. Логіка дослідження виводить на аналіз ціннісних засад взаємодії дальніх, канва яких конкретизується у визначенні особливостей моральної взаємодії дальніх у глобальних інформаційних мере- жах, цьому символі плинної сучасності. Сьогодні основними моральними чеснотами стають якості, фактично невідомі до середини ХХ ст. (відповідальність) чи ж латентно присутні в духовному просторі західної людини до кінця минулого століття (довіра). Це якості, необхідні для взаємодії ближніх і дальніх в умовах плинної сучасності, наряду з такими чеснотами, як діяльнісна любов, жертовність, ми- лосердя у міжособистісній взаємодії поза рутиною повсякденності і чесність, надійність у &соціальній взаємодії.
  
   Автор показывает специфику феномена морали в социокультурных обстоятельствах текучей современности. Методологической ос- новой исследования стали конструкции Х. Арендт, которая осветила создание ткани морального взаимодействи&я в конкретности места и времени. В статье определяются ключевые ценностные трансформации текучей современности, которые стали условиями возможности моральных взаимодействий нашего времени. Затем рассматриваются содержательно современная ориентирован&ность человека на сча- стье, а также нравственные качества, необходимые для человеческого взаимодействия, исследуются изменения качества взаимодействия при конкретизации абстрактных других как ближних и дальних. Логика исследования выводит на анализ &ценностных основ взаимодействия дальних, общая канва которых конкретизируется в определении особенностей морального взаимодействия дальних в глобальных инфор- мационных сетях, этом символе текучей современности. Сегодня основными моральными добродете&лями становятся качества, фактиче- ски неизвестные до середины ХХ века (ответственность) или же латентно присутствовавшие в духовном пространстве западного чело- века вплоть до конца прошлого века (доверие). Это качества, необходимые для взаимодейств&ия ближних и дальних в условиях текучей со- временности, наряду с такими добродетелями, как деятельная любовь, жертвенность, милосердие в межличностном взаимодействии вне рутины повседневности и честность, надежность в социальном взаимодействии.
  
   T&he author reveals specifics of the phenomenon of morality in socio-cultural circumstances of liquid modernity. Theoretical constructions of H. Arendt became the methodological grounds for the inquiry. Arendt represented the process of spinning of the& web of moral interactions in the concreteness of time and space. The key value transformations of liquid modernity as conditions for the possibility of moral interactions of our time, are defined in the paper. Trans formations in the field of econom&ics (labor, employment, consumption) and public space (media, entertainments, discipline) predetermine value changes that define social and moral life of the epoch. These are: freedom from different Modernity-generated restrictions and commitments, o&pportunity to escape responsibility, and distance from those who were traditionally comprehended as a neighbor. After, contemporary orientation of an individual on happiness is considered as well as the moral qualities necessary for human interaction&s. The contemporary direction of an individual on happiness is assigned by a hedonistic lifestyle and factor of luck with the emphasizing of contingency of the "hit of jackpot" and the directive on success with brightly expressed elements in the use &Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Українські культурологічні студії"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex