Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Соколовський В.А.
Назва: Аналіз основних підходів до класифікації рекреаційних ресурсів як основи формування регіонального рекреаційного комплексу
Видавництво: Альфа-ПІК
Рік:
Сторінок: C. 24-36
Тип документу: Стаття
Головний документ: Географія та туризм
Анотація:   Мета дослідження полягає у виявленні основних підходів до визначення поняття рекреаційних ресурсів та їх класифікації для виявлення ресурсної основи формування регіонального рекреаційного комплексу. Методика. Для вирішення основних завдань дослідження використано аналітичний, порівняльний, історичний та літературний методи дослідження. Результати. Проаналізовано існуючі підходи до визначення сутності рекреаційних ресурсів. Визначено базові критерії класифікації рекреаційних ресурсів. Розглянуто основніхарактеристики та властивості рекреаційних ресурсів, а також напрямки їх використання для організації рекреаційної діяльності. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку визначення поняття рекреаційних ресурсів, уточнено найважливіші підходи до класифікації рекреаційних ресурсів. Практична значимість. Дане дослідження виступає основою для дослідження рекреаційного потенціалу, а також подальшого обґрунтування створення регіонального рекреаційного комплексу. Крім того результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при підготовці фахівців з рекреації та туризму. Ключові слова: рекреаційна діяльність, рекреаційні ресурси, класифікація рекреаційних ресурсів, регіональний рекреаційний комплекс.
  
   Цель исследования заключается в вы&явлении основных подходов к определению понятия рекреационных ресурсов и их классификации для выявления ресурсной основы формирования регионального рекреационного комплекса. Методика. Для решения основных задач исследования использованы аналитический&, сравнительный, исторический и литературный методы исследования. Результаты. Проанализированы существующие подходы к определению сущности рекреационных ресурсов. Определены базовые критерии классификации рекреационных ресурсов. Рассмотрены основные &характеристики и свойства рекреационных ресурсов, а также направления их использования для организации рекреационной деятельности.Научная новизна. Получило дальнейшее развитие определение понятия рекреационных ресурсов, уточнены важнейшие подходы к к&лассификации рекреационных ресурсов. Практическая значимость. Данное исследование выступает основой для исследования рекреационного потенциала, а также дальнейшего обоснования создания регионального рекреационного комплекса. Кроме того, результаты ис&следования могут быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов по рекреации и туризму.
  
   The purpose of the study lies in the identification of the main approaches to the definition of the concept of recreational resources and the&ir classification in order to identify the resource basis of forming a regional recreational complex. Methodology. Analytical, comparative, historical and literary research methods have been used to fulfill the main tasks of the research. Results. Th&e existing approaches to the definition of the essence of recreational resources have been analyzed. The basic criteria of classification of recreational resources have been determined. The basic characteristics and properties of recreational resourc&es as well as the areas of their use for the organization of recreational activity have been considered. Scientific novelty. The definition of the concept of recreational resources has been further developed, and the most important approaches to the &classification of recreational resources have been specified. Practical significance. This research serves as the basis for the study of recreational potential as well as for further substantiation of the creation of a regional recreational complex. &In addition, the results of the study can be used in the educational process while training specialists in recreation and tourism.
  
  
  


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,