Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Bondarenko M., Kulyk V., Yevstakhevych Z.
Назва: Petrophysical parameters of near-surface sandshale rocks based on radioactive loggings
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: Р. 46-52
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   The apparatus-methodical complex of radioactive logging (AMC RL) for determining set of petrophysical parameters of near-surface sandshale rocks is developed. AMC RL includes gamma-ray logging (GL), neutron-neutron logging (NNL), gamma-gamma logging (GGL); radioactive logging apparatus; interpretating-methodical support and software.
   In the general case, petrophysical parameters of rocks can be determined by combining the measured parameters of the radioactive logging with the use of a number of a priori data. AMC RL allows to determine: parameters of density, shaliness, porosity, volume moisture content, groundwater level, etc. A number of new techniques for determining these parameters by nuclear geophysical methods are proposed. The features of obtaining parameters in the zone of full water saturation and in the aeration zone are shown. A number of parameters were first determined using geophysical well logging.
   A set of two-channel tools 2NNL and GGL+GL as well as a three-component tool 2NNL+GGL+GL, which meet modern requirements, have been developed, produced and tested.
   Efficiency of the developed approaches and tools is demonstrated by the example of determination of petrophysical parameters in cased well.
   Розроблено апаратурно-методич&ний комплекс радіоактивного каротажу (АМК РК) для визначення сукупності петрофізичних параметрів приповерхневих піщано-глинистих порід. АМК РК включає: гамма-каротаж (ГК), нейтрон-нейтронний каротаж (ННК) і гамма-гамма каротаж (ГГК); апаратуру РК; ін&терпретаційно-методичне і програмне забезпечення.
   У загальному випадку петрофізичні параметри гірських порід можна визначити за допомогою комбінування вимірюваних параметрів РК з використанням ряду апріорних даних. АМК РК дозволяє визначати: парамет&ри густини, параметри глинистості, пористість, об"ємний вологовміст, рівень ґрунтових вод та ін. Запропоновано ряд нових способів визначення цих параметрів ядерно-геофізичними методами і показано особливості їх отримання в зоні повного водонасичення &та в зоні аерації. Ряд параметрів вперше визначено за допомогою геофізичних свердловинних досліджень.
   Розроблено, виготовлено і випробувано комплект двоканальних приладів 2ННК і ГГК+ГК та трикомпонентний прилад 2ННК+ГГК+ГК, які відповідають сучасним& вимогам.
   Ефективність розроблених підходів і апаратури продемонстрована на прикладі визначення петрофізичних параметрів в обсадженій свердловині.
   Разработан аппаратурно-методический комплекс радиоактивного каротажа (АМК РК) для определения совокуп&ности петрофизических параметров приповерхностных песчано-глинистых пород. АМК РК включает: гамма-каротаж (ГК), нейтрон-нейтронный каротаж (ННК) и гамма-гамма каротаж (ГГК); аппаратуру РК; интерпретационно-методическое и программное обеспечение.
   В о&бщем случае петрофизические параметры горных пород можно определить с помощью комбинирования измеряемых параметров РК с использованием ряда априорных данных. АМК РК позволяет определять: параметры плотности, параметры глинистости, пористость, объемно&е влагосодержание, уровень грунтовых вод и др. Предложен ряд новых способов определения этих параметров ядерно-геофизическими методами и показаны особенности их получения в зоне полного водонасыщения и в зоне аэрации. Ряд параметров впервые определен& при помощи геофизических скважинных исследований.
   Разработаны, изготовлены и испытаны комплект двухканальных приборов 2ННК и ГГК+ГК и трехкомпонентный прибор 2ННК+ГГК+ГК, которые соответствуют современным требованиям.
   Эффективность разработанных п&одходов и аппаратуры продемонстрирована на примере определения петрофизических параметров в обсаженной скважине.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,