Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Ішков В., Козій Є.
Назва: Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі С7Ншахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: С. 59-66
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Підвищення вимог до охорони навколишнього середовища та врахування впливу вугледобувних підприємств на екологічну обстановку обумовлює потребу в нових науково обґрунтованих методах прогнозу вмісту токсичних і потенційно токсичних елементів (ТіПТЕ) у видобувній шахтами гірничій масі, відходах видобутку і вуглезбагачення.
   Розглядаються результати досліджень ТіПТЕ у вугіллі пласта с7н поля шахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району Донбасу. Мета роботи - установлення закономірностей в розподілі ТіПТЕ у вугіллі пласта с7н.
   У результаті виконаних досліджень установлено варіації вмісту і середні концентрації ТіПТЕ у вугіллі пласта, побудовано карти ізоконцентрат ТіПТЕ і карти регіональної складової їхнього вмісту по площі шахтопласта. Побудовані карти є фактологічною основою для довгострокового прогнозу концентрацій ТіПТЕ у видобутій шахтою гірській масі. Розраховано лінійні рівняння регресії між концентраціями токсичних і потенційно токсичних елементів та основнимитехнологічними параметрами. Ці рівняння можуть бути використані для короткострокового і середньострокового прогнозу і контролю вмісту ТіПТЕ у видобувній гірській масі. У свою чергу, довго-, середньо- і короткострокові прогнози концентрацій ТіПТЕ мают&ь служити підставою для технологічних рішень, спрямованих на зниження їхнього вмісту в продуктах вуглевидобутку, продуктах і відходах вуглезбагачення.
   Аналіз результатів статистичної обробки геохімічної інформації і геолого-структурної характеристик&и пласта с7н поля
   шахти "Павлоградська" дозволив встановити, що формування асоціації кобальту, нікелю, ванадію, свинцю, хрому та марганцю пов"язано із збагаченням цими елементами приконтактових зон вугільного пласта і генетично обумовлене впливом ад&сорбційного і окислювально-відновлювального бар"єрів на міграцію речовини в процесі діагенезу і катагенезу вугленосної товщі. Доведено, що берилій є єдиним елементом, переважно пов"язаним з органічною складовою вугілля. Асоціація ртуті і миш"яку обум&овлена їх генетичним зв"язком з сульфідною мінералізацією тріщинуватих зон тектонічної природи.
   Основне наукове значення результатів виконаних досліджень полягає у встановленні генетичних причин, які чинять істотний вплив на особливості розподілу Ті&ПТЕ у вугіллі пласта с7н.
   Increasing requirements for environmental protection and influence accounting of coal-mining enterprises on the ecological situation stipulates the need for new scientifically grounded methods for forecasting the content of& toxic and potentially toxic elements (TaPTE) in rock mass, mining waste and coal enrichment which is mined in mines.
   In the article, the results of investigations of TiPTE in coal layer с7н of "Pavlogradskaya" mine field of Pavlograd-Petropavlovsk &geological and industrial region of Donbass are considered.The research aims to establish regularities in the distribution of TaPTE in the coal layer с7н.
   As a result of the performed studies, the content variations and average concentrations of TaP&TE in the coal of the layer were established, maps of the isoconcentrate of TaPTE and maps of the regional constituent of their contents by the area were constructed. The constructed maps are the factual basis for the long-term forecast of the concen&trations of TaPTE in the rock mass extracted in mines. Linear regression equations are calculated between the concentrations of toxic and potentially toxic elements and the main technological parameters.
   These equations can be used for short-term an&d medium-term forecasting and controlling the contents of TaPTE in the extracted rock mass. In its turn, long-, medium- and short-term forecasts of TaPTE concentrations in extracted rock mass should serve as the basis for technological solutions aime&d at reducing their content in coal mining products, products and waste coal.
   Analysis of the result of statistical processing of geochemical information and geological and structural characteristics of the layer с7нof mine field of "Pavlogradskaya"&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,