Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Задорожня Г.В.
Назва: Запозичення досвіду зарубіжних країн в аспекті вдосконалення правового статусу Президента України
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 136-144
Тип документу: Стаття
Головний документ: Адміністративне право і процес
Анотація:   У статті здійснено порівняльний аналіз державотворчої практики і конституцій- ного законодавства низки зарубіжних країн та України, на основі якого зроблено висновок про необхідність удосконалення правового статусу глави держави в Укра- їні через внесення системних змін до національного законодавства. Такі зміни сто- суються низки питань, зокрема: тимчасового заміщення поста глави держави в Україні; правового статусу глави держави у відставці; гласності намірів і діяль- ності глави держави у питаннях, що мають важливе значення для суспільства; заборони Президентові України укладати міжнародні договори, що містять се- кретні пункти; зобов"язання Президента України призначати всеукраїнський ре- ферендум щодо ратифікації важливих політичних, економічних,військових між- народних договорів і денонсації тих із них, ратифікація яких викликала масове збурення у суспільстві.
   В статье осуществлен сравнительный анализ государственной практики и конституционного законодательства ряда зарубежных стран и Украины, на основе которого сделан вывод о необходимости совершенствования право- вого статуса главы государства в Украине путем внесения системных из- менений в национальное законодательство. Такие изменения касаются ряда вопросов: временного замещения пост&а главы государства; правового ста- туса главы государства в отставке; гласности намерений и деятельности главы государства в вопросах, имеющих важное значение для общества; за- прета Президенту Украины заключать международные договоры, содержа- щие &секретные пункты; обязательства Президента Украины назначать все- украинский референдум относительно ратификации важных политических, экономических, военных международных договоров и денонсации тех из них, ратификация которых вызвала массовое возмуще&ние в обществе.
   The article presents a comparative analysis of state practice and constitutional law of foreign countries and Ukraine, on the basis of which the conclusion about the necessity of improving the legal status of the head of state in Ukr&aine by introducing systematic changes to national legislation. Such changes cover a number of issues, in particular: the temporary replacement of the head of state in Ukraine; the legal status of the head of state, retired; transparency of intention&s and activities of the President in matters of importance to the company; prohibition to the President to conclude international treaties containing secret items; obligations of the President of Ukraine to appoint a national referendum on the ratifi&cation of important political, economic, military, international treaties and denouncing those of them whose ratification has caused mass outrage in the community. The President of Ukraine as head of state is a public authority, which is obliged to c&arry out their activities openly and transparently in the interests of the state and society. The latter have a right to know not only about the practical steps of the head of state in any sphere of public policy, which he exercises, taking certain l&egal acts, but also to be aware of intentions of the head of state, his position on the situation in the country or even the world. Therefore, we believe it is necessary to use the experience of Portugal, under which Portuguese President is obliged "&to speak out against all serious emergency situations of the Republic" (article 134 of the Portuguese Constitution of 2 April 1976). In addition, useful for Ukraine is the national experience of countries in the Muslim and Arab world (Bahrain, Jordan&, Qatar), legislation which prohibits the President to conclude international treaties containing the "secret items". The potential of an all-Ukrainian referendum, unlike in other countries (Austria, Vietnam, Iceland), not used in the solution of the& issue of early termination of powers of the President. That"s why, we offer to complement part 2 of article 108 of the Constitution of Ukraine, paragraph 5, as follows: "5) the opinion of the President of Ukraine from office by decision adopted by a&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Адміністративне право і процес"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex