Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Plakhotnik O., Kondratiuk A.
Назва: To the issue of improving the quality of education in higher school by methods of interactive technologies
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: Р. 59-63
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   "Існуюча організація навчального процесу у вищій школі виглядає цілком логічною, продуманою і цілісною, і задовольнила (або майже задовольнила) потреби суспільства з підготовленими спеціалістами.
   Проте численні інтерв"ю авторів зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного меморіального університету імені Пирогова демонстрували невдоволення як викладачів, так і студентів з результатами навчання. Головною скаргою вчителів є те, що студенти не навчаються, тоді як студенти наполягають на неадекватному вмісті та методах "вивчення своїх запитів та потреб". (КУ)
  
   The article deals with the problems of improving the learning process in higher education. The emphasis is put on the fact that changing the vector of the educational process from a knowledge-based approach to a practice-oriented approach to the results of the educational process has inevitably led to the formulation of the problem of technologies and teaching methods by which this practice orientation will be achieved.
   The main goal of this article is a practical review of the most common interactive teaching methods in domestic and foreign educational practice. Using a system of methodical advice, the authors tried to& share their long-term observations and the results of their pedagogical experiments in order to determine the manners of professional conduct, attitude and technique that turns a teacher into a successful professional.
   Teachers need to purposefully& acquire active and interactive forms and technologies of the training: games, trainings, case studies, games design, creative techniques and many other techniques that develop the basic competence and meta-competence of the student, develop appropri&ate professional skills, create the preconditions for psychological readiness to implement mastered skills in actual practice.
   Розглядаються проблеми вдосконалення процесу навчання у вищій школі. Акцентується на зміні вектора освітнього процесу з
   п&ідходу, заснованого на знаннях, на практико-орієнтований підхід до результатів освітнього процесу, неминуче призвело до постановки проблеми технологій і методів навчання, якими ця практико-орієнтованість досягатиметься.
   Основна мета - практичний огл&яд найпоширеніших у вітчизняній і зарубіжній освітній практиці інтерактивних методів навчання.
   Автори через систему методичних рад спробували поділитися своїми багаторічними спостереженнями, результатами власних педагогічних експериментів, для визна&чення тієї манери професійної поведінки, відносини і техніки роботи, яка перетворює викладача в успішного.
   Викладачам необхідно цілеспрямовано оволодівати активними й інтерактивними формами та технологіями проведення занять: іграми, тренінгами, кейс&ами, ігровим проектуванням, креативними техніками й багатьма іншими прийомами, які розвивають базові компетентності та метакомпетентності студента, формують необхідні для професії вміння й навички, створюють передумови для психологічної готовності вп&роваджувати в реальну практику освоєння вміння та навички.
   Рассматриваются проблемы совершенствования процесса обучения в высшей школе. Акцент сделан на том, что изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на практ&ико-ориентированный подход к результатам образовательного процесса, неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, которыми эта практикоориентированность будет достигаться.
   Основной целью статьи является практический обзор на&иболее распространенных в отечественной и зарубежной образовательной практике интерактивных методов обучения. Авторы через систему методических советов попытались поделиться своими многолетними наблюдениями, результатами собственных педагогических эк&спериментов, для определения той манеры профессионального поведения, отношения и техники работы, которая превращает преподавателя в успешного.
   Преподавателям необходимо целенаправленно овладевать активными и интерактивными формами и технологиями про&


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex