Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Забара І.М.
Назва: Міжнародний правопорядок: сучасні тенденції у дослідженнях правового явища (теоретичні аспекти)
Рік:
Сторінок: С. 79-87
Тип документу: Стаття
Головний документ: Актуальні проблеми міжнародних відносин
Анотація:   У статті розглядаються теоретичні аспекти з проблематики міжнародного правопорядку. Автор характеризує феномен міжнародного правопорядку, виходячи з концептуальних поглядів представників сучасної української школи міжнародного права. Автор розглядає сучасні тенденції у дослідженнях міжнародного правопорядку та узагальнює доктринальні міжнародно-правові погляди, що визначають і сприяють формуванню сучасного міжнародного правопорядку. Автор визначає кілька принципових напрямків розвитку міжнародного правопорядку. Перший напрямок відображає галузеву спрямованість досліджень. Автор зазначає, що в рамках цього напрямку досліджувались питання правової основи міжнародного правопорядку у певних галузях міжнародного права; концептуальних аспектів становлення міжнародного правопорядку у певній галузі міжнародного права; проблеми співвідношення принципів міжнародного права і принципів міжнародного правопорядку; ролі міжнародного права та його суб"єктів у становленні міжнародного правопорядку у певних галузях. Урамках цього напрямку були визначені і досліджені засади міжнародного правопорядку у просторовій (космічний, морській) сфері міжнародного права, а також у окремих актуальних напрямках діяльності суб"єктів міжнародного права. Другий напрямок відобража&є регіональну спрямованість розвитку досліджень міжнародного правопорядку. Автор зазначає, що в рамках цього напрямку досліджувались питання загальнотеоретичних засад становлення і розвитку регіональних правопорядків; особливості становлення і розвит&ку окремих регіональних правопорядків; вплив регіонального правопорядку на трансформацію національних правопорядків окремих держав. У рамках цього напрямку виокремлюється тематика, яка охоплює європейський правопорядок, азійський правопорядок, африка&нський правопорядок, американський правопорядок та інші типи правопорядку.
   The article deals with the theoretical aspects of the key issues of international legal order. The author describes the phenomenon of international legal order based on conce&ptual views of representatives of modern Ukrainian school of international law. The author examines and summarizes the international legal doctrinal views which define and determine the formation of modern international legal order. The author identi&fies several fundamental areas of international legal order. The first line shows the sectoral focus of research. The author notes that in this line of questions explored the legal basis of international legal order in certain areas of international &law; conceptual aspects of formation of international legal order in a particular area of international law; the relationship between the principles of international law and the principles of international legal order; the role of international law a&nd its subjects in the development of international law in certain areas. Within this framework have been identified and studied the principles of international legal order in the spatial (space, sea) branches of international law, and in some areas &the actual activities of international law. The second trend reflects the regional focus of research of international legal order. The author notes that within the area studied questions of general principles of formation and development of regional ℴ especially the formation and development of some regional order; regional impact of law enforcement on the national transformation of individual states. Within this framework singled out themes, covering the European legal order, Asian interna&tional legal order, African legal order, American legal order and other types of international legal order.
   В статье рассматриваются теоретические аспекты по проблематике международного правопорядка. Автор характеризует феномен международного правоп&орядка исходя из концептуальных взглядов представителей современной украинской школы международного права. Автор рассматривает современные тенденции в исследованиях международного правопорядка и обобщает доктринальные международно-правовые взгляды, к&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Актуальні проблеми міжнародних відносин"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,