Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Шевченко В.Ю.
Назва: Фактори банківської нестабільності та конкурентоспроможність підприємств
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 174-183
Тип документу: Стаття
Головний документ: Теоретичні та прикладні питання економіки
Анотація:   Досліджується природа економічної, фінансової та банківської нестабільності в Україні та її вплив на конкурентоспроможність підприємств. Обгрунтовано методологічний підхід до аналізу нестабільності на основі визначення шоків економічної системи та їх взаємовпливу. Виявлено зміст сучасних внутрішніх шоків - різких змін попиту та пропозиції, макроекономічних і структурних дисбалансів -, що обумовили економічну депресію. Визначено вплив зовнішніх шоків - значного скорочення зовнішньої торгівлі, падіння курсу національної валюти, фінансових та інвестиційних -, які вплинули на зовнішні дисбаланси, девальвацію, погіршення інвестиційного клімату.
   Розкрито основні фактори сучасної нестабільності банківської системи, обумовлені внутрішніми та зовнішніми шоками. Оцінено параметри та глибину кризових процесів, потреби у збільшенні капіталізації банків України для стабілізації всієї системи. Визначено причини зменшення частки капіталі іноземних банків в Україні, суперечності руху іноземного капіталу.
   Розглянуто основні умови стабілізації банківської системи, посилення її впливу на економічне відновлення та конкурентоспроможність підприємств.
   Виявлено напрямки модернізації та реформування економіки, що матимуть позитивній вплив на конкурентоспроможність пі&дприємств.
   Исследуется природа экономической, финансовой и банковской нестабильности в Украине и ее влияние на конкурентоспособность предприятий. Обоснован методологический подход к анализу нестабильности на основе определения шоков экономической си&стемы и их взаимовлияния. Выявлено содержание современных внутренних шоков - резких изменений спроса и предложения, макроэкономических и структурных дисбалансов-, которые обусловили экономическую депрессию. Определено влияние внешних шоков - значител&ьного сокращения внешней торговли, падение курса национальной валюты, финансовых и инвестиционных-, которые повлияли на внешние дисбалансы, девальвацию, ухудшение инвестиционного климата.
   Раскрыты основные факторы нестабильности банковской системы, &обусловленные внутренними и внешними шоками. Оценены параметры и глубина кризисных процессов, потребности в увеличении капитализации банков Украины для стабилизации всей системы. Определены причины уменьшения доли капитала иностранных банков в Украин&е, противоречия движения иностранного капитала.
   Рассмотрены основные условия стабилизации банковской системы, усиления ее влияния на экономическое восстановление ы конкурентоспособность предприятий.
   A nature of economic, financial and banking insta&bility in Ukraine and their influence on the enterprise competitiveness are studied. The methodological approach to instability analysis based upon defining of the shocks to economic system and its interrelations. The content of the actual domestic s&hocks is discovered - supply and demand shocks, macroeconomic and structural imbalances - , which caused economic depression. The influence of the external shocks are determined - substantial decrease of the foreign trade, a drop of the domestic curr&ency exchange rate, financial and investments -, which influenced external imbalances, devaluation, investment climate worsening.
   The major factors of the actual instability of the banking system are discovered, caused by the domestic and external s&hocks. Parameters and deepness of crisis processes in banking are assessed. The need for increase of the capitalization of banking system for its stabilization has been estimated. Reasons for decreasing of the share of foreign banks capital in Ukrain&e, contradictions of foreign capital movement are considered. Main conditions of the banking system stabilization, its better influence on economic recovery and enterprises competitiveness have been considered. The directions of modernization and ref&orming of the economy with respect of positive impact on enterprises competitiveness have been argued.
  


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,