Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Парфіненко А.Ю.
Назва: Міжнародний туризм у зовнішньополітичній стратегії Республіки Куби
Рік:
Сторінок: С. 16-33
Тип документу: Стаття
Головний документ: Актуальні проблеми міжнародних відносин
Анотація:   Стаття присвячена дослідженню ролі міжнародного туризму у формуванні пріоритетів зовнішньополітичної взаємодії Республіки Куба. Здійснено ретроспективний аналіз динаміки та просторової структури туристичних потоків в країну в другій половині XX - на початку XXI ст., виявлено значні коливання часового ряду та встановлено їх кореляцію зі змінами зовнішньополітичної стратегії Куби.
   Встановлено, що протягом дії американського ембарго проти Куби США не вдалося ізолювати країну від глобальної мережі туристичних потоків з відповідними економічними та геополітичними впливами. Констатовано, що туристичний чинник сприяв як впровадженню елементів ринкової економіки, так і збереженню режиму Кастро, вплинув на трансформацію соціально-економічної структури кубинського суспільства, змусив Гавану активізувати зовнішньополітичні контакти зі США.
   Охарактеризовано нинішній етап зовнішньополітичної взаємодії Куби зі США, що позначився лібералізацією економічного життя та черговим помітним сплеском туристичних візитів в країну. Розкрито конструктивну роль туризму на Кубі як практики соціальної взаємодії, що сприяє відновленню довіри між народами навіть мимоволі політичної позиції кожної зі сторін. Ця об"єктивно існуюча реальність відкриває простір для повної відмін&и ембарго та поглиблення діалогу зі США.
   Стверджується, що міжнародний туризм на Кубі відіграв дієву роль в трансформації зовнішньополітичного вектору держави, став важливим компонентом практики глобалізації, що сприяло підтримці зовнішньоекономічни&х та зовнішньополітичних зв"язків.
   Робиться висновок, що в умовах глобалізації наведене зростання ваги міжнародного туризму в вирішенні питань світової політики є тривалим трендом, пов"язаним з розширенням кола недержавних суб"єктів міжнародних відн&осин.
   The article investigates the role of international tourism in formation of the foreign policy interaction priorities of the Republic of Cuba. The author has carried out retrospective analysis of the dynamics and spatial structure of tourist fl&ow into the country in the second half of the XX - early XXI century as well as has found significant variations in the time series and defined their correlation with changes in the foreign policy strategy of Cuba.
   It has been established that durin&g the term of the US embargo against Cuba, the United States failed to isolate the country from the global network of tourist flows with relevant economic and geopolitical impact. The author has established that the tourist factor contributed both to& the introduction of market economy elements and the preservation of the Castro regime, influenced the transformation of the socio-economic structure of Cuban society and forced Havana to intensify foreign policy contacts with the USA.
   The paper cha&racterizes the current phase of foreign policy interaction of Cuba with the USA, which has marked the liberalization of economic life and another notable surge of tourist visits to the country. The article reveals the constructive role of tourism in &Cuba as the practice of social interaction that helps to restore trust between peoples even despite the political position of each party. This objectively existing reality opens space for the complete abolition of embargo and deepening dialogue with &the USA.
   The author claims that international tourism in Cuba has played an effective role in the transformation of state foreign policy vector, has become an important component of globalization practice that contributed to the support of foreign e&conomic and foreign policy relations.
   It has been concluded that in the context of globalization the given growing impact of international tourism in the resolution of world politics issues is an enduring trend associated with the expansion of non-s&tate international entities range.
   Статья посвящена исследованию роли международного туризма в формировании приоритетов внешнеполитического взаимодействия Республики Куба. Осуществлен ретроспективный анализ динамики и пространственной структуры тури&



Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Актуальні проблеми міжнародних відносин"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,