Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Папенко Н.С., Папенко Є.М.
Назва: Процес реформування радянських спецслужб в 20-30-ті роки ХХ ст.
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 50-54
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   В статті розглядається процес створення та діяльність радянських спецслужб протягом 20-30-х рр. ХХ ст. З самого початку існування української радянської держави її характерними рисами було силове придушення більшовиками будь-яких спроб супротиву їм не лише з боку відвертих ворогів радянської влади, але і з боку представників легальної і напівлегальної політичної, наукової та духовної організації, а також окремих суспільних верств. Спецслужби ставали знаряддям політичної та ідеологічної боротьби, універсальним засобом державного управління та реалізації власної політики.
   Проблеми історизму безпосередньо пов"язані з оцінкою добра і зла в людському суспільстві. Найбільші таємниці 20-30-х рр. ХХ ст. криються не стільки у важливих деталях подій, прихованих стратегіях та тактиці боротьби Надзвичайної комісії (НК), Державного політичного управління (ДПУ), Об"єднаного державного політичного управління (ОДПУ), Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), скільки у правильному розумінні і тлумаченні сенсу історичних явищ, постатей. Дійову роль в суспільстві відігравали спецслужби, які, на жаль, сприяли знищенню борців за свободу, незалежність та демократію. В умовах тоталітаризму органами державної безпеки постійно порушувалися права людини, здійснювали&ся численні необґрунтовані арешти, відбувалися протиправні дії.
   В статье рассматривается процесс создания и деятельности советских спецслужб в течение 20-30-х гг. ХХ в. С самого начала существования украинского советского государства ее характерными& чертами было силовое подавление большевиками любых попыток сопротивления им не только со стороны откровенных врагов советской власти, но и со стороны представителей легальной и полулегальной политической, научной и духовной организации, а также отде&льных общественных слоев. Спецслужбы становились орудием политической и идеологической борьбы, универсальным средством государственного управления и реализации собственной политики.
   Проблемы историзма непосредственно связанные с оценкой добра и зла &в человеческом обществе. Самые сокровенные тайны 20-30-х гг. ХХ в. кроются не столько в важных деталях событий, скрытых стратегиях и тактике борьбы Чрезвычайной комиссии (НК), Государственного политического управления (ГПУ), Объединенного государстве&нного политического управления (ОГПУ), Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), сколько в правильном понимании и толковании смысла исторических явлений, личностей. Действенную роль в обществе играли спецслужбы, которые, к сожалению, способствова&ли уничтожению борцов за свободу, независимость и демократию. В условиях тоталитаризма органами государственной безопасности постоянно нарушались права человека, совершались многочисленные необоснованные аресты происходили противоправные действия.
   T&he article considers the process of creation and activities of Soviet secret services during the 20th-30th of XXth century. From the beginning of the existence of the Ukrainian Soviet State, there were some characteristic features of it, which, in pa&rticular, are forced repression, made by the Bolsheviks, of any attempts of opposition to the latter, put up by not only frank enemies of the Soviet Union, but also by representatives of legal and semi-legal political, scientific and spiritual organi&zations, and also by separate social groups. Secret services had been becoming instruments of political and ideological fight and the universal remedy for government of the state and realization of its policy.
   Problems of historical method are widel&y connected with the appraisal of good and evil in the human society. The biggest mysteries of the 20th-30th of XXth century can be found not only in important details of events, in hidden fight strategies and fight tactics of Extraordinary Commissio&n (NK), State Political Administration (DPU), Joint State Political Directorate (ODPU), People"s Commissariat for Internal Affairs (NKVD), but in the right understanding and interpretation of the meaning of historical events and personalities. An act&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,