Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Вахтель А.І.
Назва: Гусерлева концепція інтенційності і трансцендентний світ
Видавництво: Киевский университет
Рік:
Сторінок: С. 17-21
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Метою цієї статті є дослідження відношення між інтенційним об"єктом і об"єктом як трансценденцією. Автор прагне показати, що, незважаючи на неабияку теоретичну вагу Гусерлевої аналізи інтенційної предметності, деякі суттєві аспекти свідомого досвіду залишаються в ній поза увагою. Разом із тим, претендуючи на розв"язання традиційного філософського суб"єкт-об"єктного дуалізму за допомогою теорії інтенційності, Гусерль замінює цей дуалізм на новий. Стаття складається з чотирьох частин. У першій частині статті автор експлікує Гусерлеву критику епістемологічної теорії знаків, з якої виростає одна з найпроблематичніших тез феноменології Гусерля. У другій частині автор досліджує відношення між інтенційним корелятом свідомості і трансцендентною реальністю у Гусерлевій філософії і викриває її концептуальну неповноту. Третя частина присвячена аналізі проблеми трансценденції в контексті Гусерлевої доктрини інтерсуб"єктивності. В останній частині автор резюмує результати дослідження.
   Целью этой статьи является исследование отношения между интенциональным объектом и объектом как трансценденцией.
   Автор стремится показать, что, невзирая на большую теоретическую значимость гуссерлевского анализа интенциональной предметности, некоторые сущностные аспекты сознат&ельного опыта остаются в нем без внимания. Вместе с тем, претендуя на решение традиционного философского субъект-объектного дуализма при помощи теории интенциональности, Гуссерль подменяет этот дуализм новым. Статья состоит из четырех частей. В перво&й части статьи автор эксплицирует гуссерлевскую критику эпистемологической теории знаков, из которой вырастает один из наиболее проблематичных тезисов феноменологии Гусерля. Во второй части автор исследует отношение между интенциональным коррелятом с&ознания и трансцендентной реальностью в гуссерлевской философии и показывает ее концептуальную неполноту. Третья часть посвящена анализу проблемы трансценденции в контексте гуссерлевской доктрины интерсубъективности. В последней части автор подводит &итоги исследования.
   The aim of this article is to examine the relation between intentional object and object as transcendency. The author wants to show that, notwithstanding the great theoretical importance of Husserl"s analysis of intentional objec&tness, some essential aspects of conscious experience remain unclear, and the traditional philosophical subject-object opposition is not resolved by Husserl, but is only substituted with the new one. The essay is divided into four parts. In the first& part of this article, Husserl"s critics of the epistemological theory of signs is explicated, from which one of the most problematic theses of Husserlian phenomenology arises. In the second part, the author investigates the relation between the inte&ntional correlate of consciousness and transcendent reality in Husserl"s philosophy and discovers its lack of conceptual exhaustiveness. The third part is dedicated to the analysis of the problem of transcendency in the context of Husserlian intersub&jective doctrine. In the last part of the article, the author sums up the results of the investigation.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,