Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Котова Н., Усенко Н., Головата Н.
Назва: Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 60-62
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Ce-Cu-Sb змодельовані для всього концентраційного трикутника з використанням раніше успішно застосованого до систем такого типу "геометричного" рівняння Тупа. Найбільше значення розрахованої нами інтегральної ентальпії змішування розплавів цієї системи дорівнює -121,4 кДж·моль-1, що не перевищує максимального значення аналогічної величини у розплавах системи Sb-Ce. Встановлено монотонне збільшення екзотермічних значень ентальпій змішування від кута купруму до сторони трикутника, утвореної системою Ce-Sb, що вирізняється найбільшою енергетикою взаємодії компонентів серед трьох граничних подвійних систем зазначеної потрійної. Цей факт дозволяє зробити висновок про те, що внесок взаємодії компонентів стибію та церію в енергетику потрійного сплавоутворення в системі Ce-Cu-Sb є визначальним, і додавання атомів купруму призводить тільки до суттєвого зниження енергії взаємодії компонентів потрійного сплаву. Показано, що область максимальної взаємодії компонентів у рідкому стані в цій системі повністю відповідає концентраційному інтервалу існування у твердому стані потрійних сполук, що свідчить про збереження суттєвої взаємодії між різнойменними компонентами і в рідкому стані.
   Энтальпии смешения жидк&их сплавов тройной системы Cu-Ce-Sb смоделированы для всего концентрационного треугольника с использованием ранее успешно примененного к системам такого типа "геометрического" уравнения Тупа. Наибольшее значение рассчитаной нами интегральной энтальпи&и смешения расплавов этой системы равно -121,4 кДж·моль-1, что не превышает максимальное значение аналогичной величины в расплавах системы Sb-Ce. Установлено монотонное увеличение экзотермических значений энтальпий смешения от угла купрума к стороне &треугольника, образованной системой Ce-Sb, отличающейся наибольшей энергетикой взаимодействия компонентов среди трех граничных двойных систем указанной тройной системы. Этот факт позволяет сделать вывод об определяющем вкладе взаимодействия компонент&ов сурьмы и церия в энергетику тройного сплавообразования в системе Ce-Cu-Sb, и добавление атомов купрума приводит только к существенному снижению энергии взаимодействия компонентов тройного сплава. Показано также, что область максимального взаимодей&ствия компонентов в жидком состоянии в этой системе полностью соответствует концентрационному интервалу существования в твердом состоянии тройных соединений, что свидетельствует о сохранении существенного приоритетного взаимодействия между разноименн&ыми компонентами и в жидком состоянии.
   Enthalpies of mixing of liquid alloys of the ternary Ce-Cu-Sb system, solid alloys of which are the promising thermoelectric materials that demonstrate a series of important electro-physical properties, were si&mulated through the whole concentration triangle using the thermodynamic data for the binary boundary systems obtained in our previous investigations by means of the Toop "geometric" equation, which was successfully applied to analogous systems previ&ously. The calculated value of minimum integral enthalpy of mixing for ternary melts is equal to -121.4 kJ·mol-1, which is less than the same value in the binary Sb-Ce liquid alloys. A monotone increase of exothermic enthalpies of mixing was establis&hed from the copper corner to the Ce-Sb side of the triangle, which has the highest energy of the component interaction among the three binary boundaries of the ternary system. This fact allows us to conclude that Sb and Ce interaction provides the m&ain contribution to the energy of ternary alloy formation, the addition of copper atoms only leads to a significant reduction of component interaction of alloys of the Ce-Cu-Sb system. It is also shown that the region of maximum interaction of the co&mponents in the liquid state in this system fully corresponds to a concentration range of existence of ternary compounds in the solid state, which indicates the same order of components interaction in the liquid and solid state in studied system. The&


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,