Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Якубовський В.В.
Назва: Сучасні підходи та моделі в менеджменті безперервності бізнесу
Рік:
Сторінок: С. 91-100
Тип документу: Стаття
Головний документ: Актуальні проблеми міжнародних відносин
Анотація:   В рамках виконаного аналізу показана актуальність проведення робіт з системного підходу до менеджменту безперервності бізнесу. Продемонстрована ефективність застосування стохастичних уявлень при опису поведінки організаційних систем під впливом комплексу імовірнісних зовнішніх та внутрішніх факторів. При застосуванні такого підходу реакція системи на збурюючі фактори описується комплексом стохастичних диференційних рівнянь, аналітичне або числове рішення яких для лінійного та близького до нього випадків значних складнощів не зустрічає. Формування переліку факторів впливу, які мають бути враховані при математичному моделюванні поведінки організаційних систем здійснюється на підставі класичної методології ризик менеджменту. В рамках цього підходу враховуються не тільки імовірнісні характеристики збурюючих факторів, але також і рівень їхнього впливу на систему, що є рішеннями відповідних стохастичних диференційних рівнянь. Показана необхідність врахування в системі менеджменту безперервності бізнесу різних стадій розвитку надзвичайних ситуацій, включаючи попередню розробку та впровадження обґрунтованого плану дій при виникненні такої ситуації. Підкреслена необхідність застосування принципу економічної доцільності як при підготовці такого плану, так &і при впровадженні системи менеджменту безперервності бізнесу в цілому.
   Within the scope of analysis fulfilled topicality of research activities on systematic approach to business continuity management is shown. Efficiency of stochastic approach for& description of organizational structures behavior influenced by variety of random external and internal factors is demonstrated. In this case system reaction on disturbing factors is described by set of stochastic differential equations, analytical &or numerical solution of these equations for linear or close to linear cases could not face any serious problems. Listing of influencing factors which should be taken into consideration during modelling of organizational systems behavior is to be don&e on the basis of classical risk management approach. In this approach not only probabilistic characteristics of influencing factors are considered but also level of their impact on system performance which are solutions of respective differential eq&uations. Necessity of consideration in system of business continuity management of different stages of emergency events is also underlined including preliminary development and implementation of well grounded emergency plan of action to be used when &such events would happen. Stressed also is necessity of implementation of principle of economical expediency when preparing such plan as well as during preparation of business continuity management system in general.
   В рамках выполненного анализа по&казана актуальность проведения работ по системному подходу к менеджмента непрерывности бизнеса. Продемонстрирована эффективность применения стохастических представлений для описания поведения организационных систем под влиянием комплекса вероятностны&х внешних и внутренних факторов. При реализации данного подхода реакция системы на возмущающие факторы описывается комплексом стохастических дифференциальных уравнений, аналитическое или численное решение которых для линейных либо близких к ним диффе&ренциальных уравнений существенных трудностей не встречает. Формирование перечня влияющих факторов, которые подлежат учету в ходе математического моделирования поведения организационных систем, осуществляется на основе классической методологии менедж&мента рисков. В рамках данного подхода учитываются не только вероятностные характеристики воздействующих факторов, но также и уровень их влияния на систему, что является решениями соответствующих дифференциальных уравнений. Показана необходимость уче&та в системе менеджмента непрерывности бизнеса различных стадий развития чрезвычайных ситуаций, включая предварительную разработку и внедрение обоснованного плана действий при возникновении таких ситуаций. Подчеркнута необходимость применения принцип&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Актуальні проблеми міжнародних відносин"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex