Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Кулик В.В.
Назва: Концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику
Рік:
Сторінок: С. 100-107
Тип документу: Стаття
Головний документ: Проблеми економіки
Анотація:   Досліджено концептуальні підходи до управління соціально-економічними системами в умовах невизначеності та ризику. В таких умовах запропоновано застосовувати взаємодоповнюючі критерії оцінки й управління, зокрема критерії дохідності, відповідності прогресивним стандартам, підтримки актуальності життєвого циклу, повноцінності функціонування складових частин національної економіки тощо. В умовах невизначеності та ризику управління національною економікою запропоновано здійснювати на основі уніфікованої моделі, що одночасно описує як основні зв’язки між основними агентами економіки, так і базові відтворювальні процеси, які притаманні їм. Запропоновано алгоритм вибору стратегії управління національною економікою, що ґрунтується на системі взаємопов’язанихбюджетів і відповідній їй системі макроекономічних агрегатів, де об’єктом регулювання виступає схильність до споживання / заощадження. У рамках запропонованої моделі досліджено процеси відтворення економіки України та її успішних східноєвропейських країн-сусідів (Польщі, Румунії, Словаччини), які можуть бути зразком для наслідування.
   Исследованы концептуальные подходы к управлению социально-экономическими системами в условиях неопределенности и риска. В таких условиях предложено использовать взаимо&дополняющие критерии оценки и управления, в частности критерии доходности, соответствия прогрессивным стандартам, поддержки актуальности жизненного цикла, полноценности функционирования составляющих элементов национальной экономики и др. В условиях н&еопределенности и риска управление национальной экономикой предложено осуществлять на основе унифицированной модели, которая одновременно описывает как основные взаимосвязи между основными агентами экономики, так и базовые воспроизводственные процесс&ы, которые присущи им. Предложен алгоритм выбора стратегии управления национальной экономикой, который основан на системе взаимосвязанных бюджетов и соответствующей ей системе макроэкономических агрегатов, где объектом регулирования выступает склонно&сть к потреблению / сбережению. В рамках предложенной модели исследованы процессы воспроизводства экономики Украины и ее преуспевающих восточноевропейских стран-соседей (Польши, Румынии, Словакии), которые могут быть образцом для наследования.
   Conce&ptual approaches to management of economic and social systems under conditions of uncertainty and risk have been studied. Under such conditions it is proposed using complementary criteria of evaluation and management, in particular, profitability cri&teria, compliance with progressive standards, support of the lifecycle relevance, adequacy of the functioning of national economy constituent elements, etc. In the face of uncertainty and risk it is suggested to perform management of the national eco&nomy on the basis of a unified model, which simultaneously describes both main relationships between basic agents of the economy and basic reproductive processes inherent to them. There has been presented an algorithm for selecting a strategy of mana&gement of the national economy based on the system of interconnected budgets and corresponding to it system of macroeconomic aggregates, in which a propensity to consume/save serves as the object of regulation. Within the proposed model there have be&en studied processes of reproduction of the economy of Ukraine and its successful Eastern European neighboring countries (Poland, Romania, Slovakia), which can be a model to emulate.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Проблеми економіки"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,