Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Solodovnic O.O.
Назва: Financial and Economic Security of the Public-Private Partnership: Theoretical and Methodological Framework
Рік:
Сторінок: Р. 133-138
Тип документу: Стаття
Головний документ: Проблеми економіки
Анотація:   The article aims to formulate the author"s own approach to presentation of the content of financial and economic security of the public-private partnership on the basis of analysis and generalization of the existing research into the financial and economic security of agents of varying levels of the management hierarchy and the character of the public-private partnership. Studying scientific works dealing with the questions of financial and economic security allowed affirming that there is certain fragmentariness in formation of the terminology for ensuring the financial and economic security for agents of varying levels of the management hierarchy in modern research, whereas the general notion of "financial and economic security" still remains insufficiently studied. This study substantiated the reasonability of singling out a new manifestation of financial and economic security, namely financial and economic security of the public-private partnership; the author proposed to introduce the terms "financial and economic security of the public partner" and "financial and economic security of the private partner" into the scientific use and formulated the author"s own viewpoint on the essence of the notions; the study also substantiated the necessit&y of developing a comprehensive methodology for the strategic protection of financial and economic interests of parties to the public-private partnership. Prospects for further research in this area consist in clarification of the essence and content& of the strategic protection of the interests of partiesto the public-private partnership.
   Целью статьи является формирование авторского подхода к раскрытию содержания финансово-экономической безопасности публично-частного партнерства на основе анал&иза и обобщения существующих исследований финансово-экономической безопасности субъектов разного уровня иерархии управления и природы публично-частного партнерства. Исследование научных публикаций по вопросам финансово-экономической безопасности позв&олило констатировать, что в современных научных исследованиях наблюдается определенная фрагментарность в формировании терминологического аппарата обеспечения финансово-экономической безопасности субъектов разного уровня иерархии управления, а общее п&онятие "финансово-экономическая безопасность" до настоящего времени остается недостаточно исследованным. В ходе проведенного исследования была аргументирована целесообразность выделения нового проявления финансово-экономической безопасности - финансо&во-экономической безопасности публично-частного партнерства; предложено ввести в научный оборот понятия "финансово-экономическая безопасность публичного партнера" и "финансово-экономическая безопасность частного партнера" и сформулирована собственная& точка зрения на содержание этих понятий; обоснована необходимость разработки целостной методологии стратегической защиты финансово-экономических интересов сторон публично-частного партнерства. Перспективой дальнейших исследований в данном направлени&и является раскрытие сущности и содержания стратегической защиты интересов сторон публично-частного партнерства.
   Мета статті полягає у формуванні авторського підходу до розкриття змісту фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства н&а основі аналізу й узагальнення існуючих досліджень фінансово-економічної безпеки суб"єктів різного рівня ієрархії управління та природи публічно-приватного партнерства. Дослідження наукових публікацій з питань фінансово-економічної безпеки дозволило& констатувати, що в сучасних наукових дослідженнях спостерігається певна фрагментарність у формуванні термінологічного апарату забезпечення фінансово-економічної безпеки суб"єктів різного рівня ієрархії управління, а загальне поняття "фінансово-еконо&мічна безпека" досі залишається недостатньо дослідженим. У ході проведеного дослідження було аргументовано доцільність виокремлення нового прояву фінансово-економічної безпеки - фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства; запропоно&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Проблеми економіки"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex