Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Невмержицька М.В.
Назва: Адаптаційні механізми українського суспільства в контексті глобалізаційних викликів: соціально-філософський вимір
Рік:
Сторінок: С. 60-67
Тип документу: Стаття
Головний документ: Гуманітарні студії
Анотація:   У статті здійснений соціально-філософський аналіз процесів глобалізації та виявлено, що глобалізація виступає основним вектором розвитку світової спільноти, але у своїй сутності вона постає внутрішньо-суперечливим процесом, який одночасно як єднає людство, так і фрагментує його. Також з"ясовано, що рушійними силами глобалізації, які інтенсифікують її розгортання є процеси масовізації, інформатизації, технологізації усіх сфер життєдіяльності суспільств. В даній статті автор робить акцент на дослідженні процесів масовізації, які на сучасному етапі розвитку суспільств, набувають нового характеру існування, а саме утворюються маси світового масштабу. Сьогодні масовізація виступає сферою розширення міжособистісних відносин, примножується кількість контактів, в які вступають індивіди, утворюючи різного роду формальні та неформальні соціальні групи, які складаються з великої кількості людей. Масовізація виступає проміжним етапом у сходженні і розвитку як окремо взятої особистості, так і світового співтовариства загалом.
   В статье осуществлен социально - философский анализ процессов глобализации и обнаружено, что глобализация выступает основным вектором развития мирового сообщества, но в своей сущности она предстает внутренне-противоречивый процесс, кот&орый одновременно как объединяет человечество, так и фрагментирует его. Также выяснено, что движущими силами глобализации, которые интенсифицируют ее развертывания являются процессы массовизации, информатизации, технологизации всех сфер жизнедеятельн&ости обществ. В данной статье автор делает акцент на исследовании процессов массовизации, которые на современном этапе развития обществ, приобретают новый характер существования, а именно образуются массы мирового масштаба. Сегодня массовизация высту&пает сферой расширения межличностных отношений, умножается количество контактов, в которые вступают индивиды, образуя различного рода формальные и неформальные социальные группы, которые состоят из большого количества людей. Массовизация выступает пр&омежуточным этапом в восхождении и развития как отдельно взятой личности, так и мирового сообщества в целом.
   The article deals with social and philosophical analysis of globalization and defines that globalization is the main vector of the global c&ommunity development, but in its essence it appears to be controversial process that unites mankind and fragments it as well. It is also found out that the driving forces of globalization, which intensify its extension, are the processes of mass, inf&ormational and technological integration in all spheres of society. The author of this article focuses on the research processes of mass integration, which in modern society acquire a new nature of existence, in particular, masses are produced worldw&ide. Today mass integration stands up for expanding the scope of interpersonal relations, the number of contacts entered by individuals increases creating all sorts of formal and informal social groups, which consist of a large number of people. Mass& integration is the intermediate stage in the ascent and development of a single individual and the global community as a whole.
  Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Гуманітарні студії"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,