Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Паламарчук О.М.
Назва: Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні
Рік:
Сторінок: С. 99-104
Тип документу: Стаття
Головний документ: Економічний вісник університету
Анотація:   Предметом роботи є дослідження особливостей функціонування бізнес-інкубаторів як частини інфраструктури підтримки малого підприємництва, та вагомого інструменту економічної, соціальної, структурної і інноваційної політики. Метою роботи є визначення місця бізнес-інкубатору як основного інструменту підтримки малого та середнього підприємництва і його ролі у формуванні інноваційної політики країни. Результати роботи полягають у визначенні місця бізнес-інкубаторів як однієї із сучасних організаційних форм реалізації інноваційної діяльності. Галузь застосування результатів: організація та проведення наукових досліджень малого та середнього бізнесу в рамках регіональної політики підтримки підприємництва й розвитку його інфраструктури. Висновки:Економічне зростання підприємницьких структур може бути досягнуте тільки при комплексному введенні нових організаційних форм підтримки реалізації інновацій. Зростання ролі окремих суб"єктів господарської діяльності, необхідності їх цілеспрямованої взаємодії один з одним і зовнішнім середовищем ставить задачу використання організаційних форм підтримки інноваційним розвитком. Однією з причин успішного розвитку підприємств малого бізнесу в країнах з ринковою економікою є існування розгалуженої системи державних прог&рам сприяння малому підприємництву, що здійснюється урядовими, змішаними та приватними організаціями. Розвиток малого підприємництва залежить сьогодні значною мірою від наявності таких форм його культивування, як бізнес-інкубатори. Аналіз спроб щодо &створення ефективно діючих бізнес-інкубаторів в Україні переконує, що основною концепцією бізнес-інкубатора в наших реаліях має бути не стільки надання консультативних послуг і виконання конкретних замовлень бізнесменів, скільки створення умов для ст&ановлення світогляду приватного власника та адаптації підприємця до ринкового середовища, сприяння досягненню необхідного рівня професіоналізму.
   Предметом работы является исследование особенностей функционирования бизнес-инкубаторов как части инфра&структуры поддержки малого предпринимательства, и весомого инструмента экономической, социальной, структурной и инновационной политики. Целью работы является определение места бизне-инкубатора как основного инструмента поддержки малого и среднего пре&дпринимательства и его роли в формировании инновационной политики страны. Результаты работы заключаются в определении бизнес-инкубаторов как одной из современных организационных форм реализации инновационной деятельности. Область применения результат&ов: организация и проведение научных исследований малого и среднего бизнеса в рамках региональной политики поддержки предпринимательства и развития его инфраструктуры. Выводы: Экономический рост предпринимательских структур может быть достигнут тольк&о при комплексном введении новых организационных форм поддержки реализации инноваций. Возрастание роли отдельных субъектов хозяйственной деятельности, необходимости их целенаправленного взаимодействия друг с другом и внешней средой ставит задачу испо&льзования организационных форм поддержки инновационного развития. Одной из причин успешного развития предприятий малого бизнеса в странах с рыночной экономикой является существование разветвленной системы государственных программ содействия малому пр&едпринимательству, осуществляемой правительственными, смешанными и частными организациями. Развитие малого предпринимательства зависит сегодня в значительной степени от наличия таких форм его культивирования, как бизнес- инкубаторы. Анализ попыток со&здания эффективно действующих бизнес - инкубаторов в Украине утверждает, что основной концепцией бизнес- инкубатора должно быть не столько предоставление консультативных услуг и выполнения конкретных заказов бизнесменов, сколько создание условий для &становления мировоззрения и адаптации предпринимателя к рыночной среде, содействие достижению необходимого уровня профессионализма.
   The subject of the research is studying the peculiarities of the functioning of business incubators as part of the i&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Економічний вісник університету"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,