Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Мороз В.Я.
Назва: Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен
Видавництво: Інститут журналістики
Рік:
Сторінок: С. 93-97
Тип документу: Стаття
Головний документ: Наукові записки Інституту журналістики
Анотація:   Проаналізовано види релігійної комунікації (повчальна, проповідницька, заповітна, настановча, прогно стична, прогностично-констатуюча) та особливості її функціонування в біблійних текстах. Звернено увагу на проблему дослідження повчальної комунікації (ужанрі проповіді простежується у формах нака- зового способу дієслів, які означають прохання, побажання, спонукання або наказ, виражається певним висловом узагальненого змісту; проповідницької комунікації (у проповідях містяться поради, напучення), заповітної комунікації (заповіт, настанови досвідченого володаря своїм близьким і підлеглим, характеризується такими особливостями, як повчальний тон, застереження), настановчої комунікації (простежу- ється у вказівках і порадах діяти певним чином і виражає філософські узагальнення у бінарних моделях; прогностично-констатуючої комунікації, яка характеризується встановленням певного факту; прогно стичної комунікації, яка виявляється у пророцтві певного факту і виражається словами з часовою семан-тикою; пророцтва - застереження у вигляді зауваження, що роз"яснює або уточнює думку.
   Analyzed the types of religious communication (instructive, preaching, farewell, mentoring, prognostic, predictive - recital) and the peculiarities of its functioning in the bibl&ical texts. Attention is paid to the problem of eye-opening study of instructive communication (the genre of the sermon can be traced in the forms of the imperative verbs expressing request, desire, motivation, order, expressed as a certain generaliz&ed statement of contents); preaching communications (sermons contains advice, teachings); farewell communications (commandments wise life experiences to their friends and mentor subordinates characterized by such features as an instructive tone, warn&ing); mentoring communication (seen in the guidance and advice to act in a certain way, expresses philosophical generalizations from binary models); prognostic recital communication, which is characterized by the establishment of certain facts; predi&ction of communication, which manifests itself in the prophecy of certain facts, and is expressed in words with the time semantics; prophecy - warnings in the form of comments that explains or clarifies the idea.
   Проанализированы виды религиозной ко&ммуникации (поучительная, проповедническая, напутственная, установочная, прогностическая, прогностически-констатирующая) и особенности ее функционирования в биб -лейских текстах. Обращено внимание на проблему исследования поучительной коммуникации (в& жанре про - поведи прослеживается в формах повелительного наклонения глаголов, выражающих просьбу, пожелание, побуждение, приказ, выражается определенным высказыванием обобщенного содержания); проповеднической коммуникации (в проповедях содержатся с&оветы, поучения); напутственной коммуникации (заповеди умудренного жизненным опытом наставника своим близким и подчиненным, характеризуется такими особенностями, как поучительный тон, предостережение); наставнической коммуникации (прослеживается в ук&азаниях и советах действовать определенным образом, выражает философские обобщения у бинарных моделях); прогностически-констатирующей коммуникации, которая характеризуется установлением определенного факта; прогностической коммуникации, которая прояв&ляется в пророчестве определенных фактов и выражается словами с временной семантикой; пророчества - предостережения в виде замечания, которое разъясняет или уточняет мысль.
  


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,