Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Шинкаренко В.
Назва: Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем
Видавництво: НТУУ "КПІ"
Рік:
Сторінок: С. 15-21
Тип документу: Стаття
Головний документ: Дослідження з історії техніки
Анотація:   Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов"язаних еволюційних процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на ключовій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний структурно-інформаційний зв"язок між історичним минулим, через сьогодення, з майбутнім. На прикладі технічної електромеханіки показано, що її історія є невід"ємною складовою генетично організованого процесу еволюції, який технічно реалізується людиною у відповідністі з генетичними програмами структурної організації електромеханічних об"єктів. Аналізується фундаментальність генетичної інформації, матеріальними носіями якої виступають історично визначені об"єкти техніки, музейні експонати, технічна документація, патенти, тощо. На конкретних прикладах показано взаємозв"язок історичних досліджень з генетичними програмами макро- і мікрорівнів і технологією генетичного передбачення нових класів технічних об"єктів. Акцентується увага на необхідність переходу від концепції відокремленості і самодостатності історичного минулого, до стратегії передбачуваної і гармонізованої коеволюції людини, природи і техніки. Обгрунтована необхідність організації досліджень в рамках нового наукового напряму "генетична історія т&ехніки".
   The place, value and problems of history of technology, proceeding from the interconnected evolutionary processes which take place in the nature, society and in technology are analyzed. The key role of heredity system laws, which provide co&ntinuous structural and information communication between the historical past and the future through the present, is specified. With the example of technical еlectromechanics it is shown that its history is the integral component of genetically organ&ized process of evolution which is technically realized by a person according to genetic programs of the structural organization of electromechanical objects. In this paper author analyzes the fundamental nature of the genetic information, which mate&rial carriers are historically defined technological objects, museum pieces, technical documentation, patents, etc. The concrete examples prove the interrelation between the historical research and genetic programs at both macro- and micro-levels and& technology of genetic foresight of new classes of technical objects. Author pays attention to the need of transition from the concept of isolation and self-sufficiency of the historical past to the strategy of predicted and harmonized coevolution of& the human, nature and technology. The need for the organization of research within the new scientific direction "genetic history of technology" is proved.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Дослідження з історії техніки"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,