Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Носова Б.М.
Назва: Переваги медіа в трактуванні української ідентичності
Видавництво: Інститут журналістики
Рік:
Сторінок: С. 77-82
Тип документу: Стаття
Головний документ: Наукові записки Інституту журналістики
Анотація:   У статті досліджено авангардну роль медіадомінантності в трактуванні сучасної української ідентичності. Значну увагу приділено діалогічності комунікативного
   процесу щодо української ідентичності. Одним із головних висновків є те, що
   завдяки якісним публікаціям у ЗМІ медіадомінантність стає тим ключем у розумінні й сприйнятті української ідентичності, що виконує найбільше завдань.
   Тобто медіа стають переважною і навіть іноді первісною платформою для
   оприлюднення матеріалів, які відтворюють основні риси національної ідентичності. Повністю ще не напрацьовані критерії медіадомінантності. Але загальна картина
   становлення української національної ідентичності осмислюється й тлумачиться
   на підставі медіаматеріалів про психологічний досвід, світоглядність та соціокультуру нації.
   This study examines the avant-garde role of mediadominance in interpretation of the modern Ukrainian identity. The special attention is paid to the dialogueness of
   communicative process towards the Ukrainian identity. Amongthe main findings it seems
   necessary to emphasize that, due to high-quality articles in mass media the
   mediadominance becomes that key of understanding and perception of the Ukrainian identity which solves the most amount of tasks. Namely mass medi&a become the
   dominant and sometimes even the primal platform for presentation of the articles that
   reflect the main features of the national identity. The mediadominance criterias have not been yet completely worked out. But the general picture of& formation of the Ukrainian
   national identity comprehends and construes on the ground of the articles in the media
   about psychological experience, world viewing and socioculture of the nation.
   В статье исследуется авангардная роль медиадоминантнос&ти в трактовке современной украинской идентичности. Значительное внимание уделено диалоги-
   чности коммуникативного процесса относительно украинской идентичности.
   Среди главных выводов нам представляется необходимым подчеркнуть, что благодаря качест&венным публикациям в СМИ медиадоминантность становится
   тем ключом в понимании и восприятии украинской идентичности, который решает
   найбольшее количество задач. То есть медиа становятся преобладающей и даже иногда первоначальной платформой для обнар&одования материалов, воспроизво-
   дящих основные черты национальной идентичности. Полностью еще не выработаны критерии медиадоминантности. Но общая картина становления
   украинской национальной идентичности осмысливается и толкуется на основании ме&диаматериалов о психологическом опыте, мировоззренчестве
   и социокультуре нации.Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Наукові записки Інституту журналістики"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,