Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Прушківська Е.
Назва: Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: С. 82-87
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   У статті висвітлено взаємозв"язок секторальної структури та стадій економічного розвитку на основі цивілізаційного та формаційного підходів. Проаналізовано секторальну структуру через горизонтальний та вертикальний розвиток, а також через модель "цілого" та модель "функціонування". З"ясовано, що модель "цілого" секторальної структури відображає цивілізаційний рух суспільства через зміну кількісного співвідношення між секторами, а модель "функціонування" – це якісний розвиток окремих секторів (первинного, вторинного, третинного) під впливом структуроутворюючих факторів в межах певного середовища, що забезпечується взаємодією формальних і неформальних інститутів. Обґрунтовано необхідність вдосконалення існуючої теоретичної трьосекторної моделі К. Кларкашляхом використання нового методологічного підходу до формування секторальної структури на основі виокремлення "полюсів" зростання (галузей) в кожному окремому секторі. Доведено необхідність структурування економічних систем на основі поєднання кількісних та якісних характеристик із врахуванням особливостей національного розвитку.
   В статье показана взаимосвязь секторальной структуры и стадий экономического развития на основе цивилизационного и формационного подходов. Проанализировано секторальную с&труктуру через горизонтальное и вертикальное развитие, а также через модель "целого" и модель "функционирования". Определено, что модель "целого" секторальной структуры отражает цивилизационное движение общества через изменение количественного соотно&шения между секторами, а модель "функционирования" – это качественное развитие отдельных секторов (первичного, вторичного, третичного) под влиянием структурообразующих факторов в пределах определенной среды, которая обеспечивается взаимодействием фор&мальных и неформальных институтов. Обоснована необходимость усовершенствования существующей теоретической трьохсекторной модели К. Кларка путем использования нового методологического подхода к формированию секторальной структуры на основе выделения "&полюсов" роста (отраслей) в каждом отдельном секторе. Доказана необходимость структурирования экономических систем на основе сочетания количественных и качественных характеристик с учетом особенностей национального развития.
   The article is showed th&e relationship of the sectoral structure and stages of economic development on the basis of civilization and formation approaches. There is analyzed sectoral structure through horizontal and vertical development, as well as through the model of the "&whole" and a model of "functioning". Found that the model of the "whole" of the sectoral structure reflects the civil society movement through the change of the
   proportion between sectors, and the model of "functioning" is quality development of ind&ividual sectors (primary, secondary, tertiary) under the influence of developmental factors within a specific environment, which is ensured by the interaction of formal and informal institutions. The necessity of improvement of the existing theoretic&al three sectors model K. Clark through the use of a new methodological approach to the formation of the sectoral structure of "poles" of growth (branches) in each specific sector. The necessity of structuring of economic systems based on a combinati&on of quantitative and qualitative characteristics taking into account the peculiarities of national development.


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,