Головна сторiнка
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine

Історія Київського університету : монографія / [І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін. ; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник].  – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 895 с.

      Видання є першою спробою узагальнюючого викладу історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за всі 180 років існування. Ураховуючи напрацювання попередньої історіографії, а також залучаючи широкий масив першоджерел, авторами відтворено всі найголовніші етапи життя Київського університету від зародження "університетської ідеї" в Києві й донині. У монографії детально висвітлено навчальний процес, охарактеризовано найголовніші віхи розвитку наукових досліджень в університеті, розкрито його роль у суспільному житті.
     Для професійних істориків і для всіх, хто цікавиться проблемами історії вітчизняної освіти, науки і культури.


Автори:

І. В. Верба (розд. 3.4), О. В. Вербовий (розд. 4.1), Т. Ю. Горбань (розд. 5.5), О. В. Даниленко (розд. 4.2), І. М. Заболотна (розд. 4.1), Л. В. Іваницька (розд. 4.3), О. М. Надтока (розд. 2.2), Г. М. Казакевич (розд. 1.1), М. Г. Казьмирчук (розд. 3.2), В. Ф. Колесник (розд. 1.1, 2.1), Н. А. Коломієць (розд. 2.5), Р. М. Конта (розд. 5.3), Г. Г. Коцур (розд. 5.1), Л. Б. Круглова (розд. 2.5), О. Р. Купчик (розд. 4.4), Ю. В. Латиш (розд. 5.2), О. В. Ляпіна (розд. 3.1), Р. О. Марценюк (розд. 2.6), Л. П. Могильний (розд. 2.3), С. В. Набока (розд. 5.2), Н. Б. Ніколаєва (розд. 3.3), М. Г. Палієнко (розд. 2.3), І. К. Патриляк (розд. 3.4), А. О. Руккас (розд. 2.4, 2.7), О. О. Сморжевська (розд. 4.2), О. Г. Сокирко (розд. 1.2), О. О. Сухобокова (розд. 2.2), Н. В. Терес (розд. 4.3), Н. І. Шевченко (розд. 4.4, 5.4), Ю. М. Шемета (розд. 2.1, 5.4)


Редакційна колегія:

Л. В. Губерський (голова), В. М. Литвин, В. Ф. Колесник (заст. голови ред. кол.), О. К. Закусило, В. А. Бугров, П. О. Бех, С. А. Вижва, І. О. Лютий, І. К. Патриляк (відп. секр.)


Редакційна рада:

Л. В. Губерський (голова), А. В. Анісімов, І. О. Анісімов, В. Д. Базилевич, В. В. Балабін, Ю. М. Воловенко, А. Н. Горбачик, М. Ф. Городній, І. С. Гриценко, І. В. Данилюк, В. Ф. Колесник, В. В. Копійка, А. С. Конверський, М. В. Макарець, В. А. Михайлов, Я. Б. Олійник, Л. І. Остапченко, В. М. Пересєкін, В. В. Різун, І. Ф. Семенюк, О. В. Третяк, В. Ф. Цвих, Б. О. Цудзевич

Переглянути ЗМІСТ.

Повернутись до переліку літератури.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2005 , , ,